KFUK-KFUM Bjørgvin MILK kurs 2016/2017

KFUK-KFUM Bjørgvin MILK kurs 2016/2017

BLI MED PÅ MILK-KURS I REGI AV KFUK-KFUM BJØRGVIN MILK står for «minilederkurs» og målgruppen er 15-16 åringer. Dette er et enkelt lederkurs for ungdom med liten ledererfaring. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM for å skape unge ledere til barne- og ungdomsarbeidet.

MILK-kurset skaper en mulighet til å integrere konfirmantene i menighetens arbeid etter konfirmasjonstiden. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid, og på den måten være med på å utdanne ledere til både til breddetiltak og ukentlige aktiviteter. MILK-kurset kan også være med på å styrke eksisterende barne- og ungdomsarbeid og å bygge opp nytt arbeid. Ved satsning over to-tre år kan en bygge opp en ledergruppe med tanke på klubb, kor, Ten Sing osv. 

 Målsetting for MILK: 

 •  skape et kurstilbud for ungdommene året etter konfirmasjonen i et kristent felleskap i menigheten
 •  styrke troens liv hos kursdeltakerne • danne grunnlag for å videreutvikle lederidentitet hos ungdom
 • integrere fjorårskonfirmanter i menighetens øvrige arbeid, hvor det gis opplæring og omsorg
 • bruke kurset som et middel til å styrke eksisterende arbeid eller bygge opp et nytt barne- eller ungdomsarbeid
 • bidra til rekruttering av ungdomsleder til barne- og ungdomsarbeidet
 • bidra til helhetlig trosopplæring i menighetene

Ansvarsfordeling 

KFUK-KFUM Bjørgvin har ansvar for:

 • Kursledelse
 • Kursadministrasjon
 • Tilrettelegge for fellessamlinger
 • Koordinering av felles weekend
 • Oppfølging av de lokale veilederne
 • Tilrettelegge for praksisoppgaver på kretsarrangement hvis deltakere ikke har mulighet for lokale praksisoppgaver
 • Evaluering av kurset


Menigheten har ansvar for:

 • Påmelding av sine kursdeltakere
 • Oppfølging av sine kursdeltakere, inkludert gjennomføring av praksisoppgave i menighetens barne- og ungdomsarbeid
 • Tegne kurskontrakt med sine kursdeltakere
 • Gjennomføre to lokale kurssamlinger
 • Delta på planlegging og gjennomføring av felles weekend 


Semesterplan og temafordeling 2016/2017: 

28.november 2017: Oppstart. Fellessamling på Ynglingen. Tema: «Jeg og de andre» 

Desember 2016/ tidlig januar 2017: lokalsamling i menighetene. Tema: «Jeg, jeg og Gud» 

13.-15.januar 2017: Felles helgesamling på Biskopshavn menighetshus. Tema: «Jeg og menigheten», «Gudstjenesten» og «Lederen – trygg med andre» 

10.-12.februar 2017: Vinterfestivalen på Voss (valgfri deltakelse) 

Mars 2017: Lokalsamling i menighet. Tema: «Lederen og organisasjonen» 

24.april 2017: Fellessamling på Ynglingen. Tema: «Styrearbeid og organisering». Kursavslutning. 


Kursbevis 

Veldig mange opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Alle som fullfører MILK-kurset får kursbevis ved kursslutt. 


Kursavgift og kursmateriell 

Kursavgiften er på kr. 1000,- per deltaker. 

Medlemskap i KFUK-KFUM på kr 200,- kommer i tillegg for de som ikke er medlemmer i KFUK-KFUM fra før.

 Kursavgiften inkluderer måltider på samlinger, kost og losji på weekend og kursmateriell. Alle kursdeltakere for eget deltakerhefte som inneholder oppgaver, tips, rom for notater m.m. Reise dekkes av den enkelte. 

Eventuell deltakelse på Vinterfestivalen kommer i tillegg, men MILK-kursdeltakere vil få en rabattert festivaldeltakeravgift. 


Kontaktinformasjon 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med din lokale menighet. 

Generelle spørsmål om kurset kan også rettes til daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin, Alice J. Vatnehol på telefon 55606070/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no