Pris og påmelding 2018

Foto: Torstein Ihle

Deltakeravgift:

Vi oppfordrer til å tegne medlemskap i organisasjonen! Det gir dere medlemspris og ulykkesforsikring på KFUK-KFUM-arrangementer, medlemmer over 13 år får tilbud om vårt nyhetsbrev på SMS eller epost. KFUK-KFUM Campen trekker på organisasjonens ressurser og vi ønsker å styrke vår organisasjonstilknytning. Ved å tegne medlemskap tidlig, har du glede av det hele året! Hvis du ikke allerede er medlem kan du melde deg inn i KFUK-KFUM når du melder deg på KFUK-KFUM camp.

Priser 2018:

Arrangementskomiteen gjennomgår årlig beregningen av deltakeravgiftene basert på kostnadene for gjennomføring av leiren.

Påmeldt innen påmeldingsfristen: 

  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 90,-
  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 110,- for ikke-medlem 
  • Deltakeravgift pr. døgn, pr. pers. over 3 år, på fast plass: 45,- 

Påmeldt etter påmeldingsfristen (15. mars):

  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 110,- for medlem 
  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 130,- for ikke-medlem 
  • Deltakeravgift pr. døgn, pr. pers. over 3 år, på fast plass: 65,-

Priser for gjester 

  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 110,- for medlem 
  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 130,- for ikke-medlem 
  • Deltakeravgift pr. døgn, pr. pers. over 3 år, på fast plass: 65,-

Forklaring på til hva de ulike prisene dekker: 

Deltakeravgift pr. person dekker leie av leirsted/campingplass, strøm, administrasjonskostnader og programkostnader knyttet til campen. Dette betales både av de som har med seg telt/vogn selv og de som kommer som gjester. Deltakeravgift pr. person på fast plass dekker programkostnader knyttet til campen. Dette betales av de som eier vogn med egen leieavtale med Knattholmen om fast plass.

deltakerfondet

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer og -aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til å være med på.

Les mer om hvordan søke her

Påmelding:

Påmeldingsfrist for ordinær påmelding: 15. mars. Dette gjelder også enheter med fast plass/sesongplass. Alle påmeldte (også gjestedøgn) må få bekreftelse på at de har plass før ankomst til Knattholmen. Det er et maksimumstall på 70 enheter pr døgn. Det er et mål for arrangementskomiteen å kunne kommunisere plass og dugnadsoppgave på leiren finnen 15. april.

MELD DEG/DERE PÅ KFUK-KFUM CAMPEN HER