KFUK-KFUM Personalsamling 2017

Personalsamling for alle ansatte i KFUK-KFUM avholdes 22. – 24. mai 2017 på "nye" Rønningen folkehøgskole.

Samlingen starter mandag kl. 13.00 og avsluttes onsdag kl. 13.00.

Frist for registrering: 31. mars 2017

Alle ansatte med 50 % stilling eller mer skal delta, inklusiv ansatte i kretser og hovedforeninger, datterselskaper og folkehøgskoler. Personalsamlingen vil være til stor inspirasjon slik at ansatte med lavere stillingsprosent enn 50% også bør prioritere samlingen.  For deler av KFUK-KFUM sin virksomhet som for eksempel Åpne barnehager og leirsteder er det viktig å planlegge for ansattes deltakelse i god tid. 

Pris

Informasjon om pris blir sendt til daglig ledere og andre med ansvar for økonomi. I påmeldingsløsningen er prisen satt til 0 kr.

Program

Personalsamlingen vil fokusere på KFUK-KFUM langtidsstrategi "KFUK-KFUM 2025", våre nye fokusområder og mål for alle virksomheter. En grunnleggende og felles forståelse for virkeligheten til unge i Norge i dag vil også være sentralt, herunder ansattes behov for faglig kompetanseheving og de mange gode muligheter for mer samhandling. 

Du skal få oppleve at du, hvor enn du jobber i KFUK-KFUM fellesskapet, er en del av en større sammenheng. At du har utrolig mange kollegaer, alle med høy faglig kompetanse. I tillegg har alle en bred sosial kompetanse som vi skal få kjenne på og oppleve. 

Temaer vil bli belyst av eksterne kompetente fagpersoner. Gjennom workshops skal du få velge temaer og fag på tvers av virksomhetsområder. Det vil også bli satt av noe tid til egne samlinger mellom de ulike profesjonsgruppene. I tillegg skal du få oppleve gudstjenestefellesskap, bruke sangstemmen, grille, «ut på tur» og ikke minst by på deg selv inn i dette unike arbeidsfellesskapet. 

Programmet for samlingen kan lastes ned her: Program for personalsamling 2017.pdf

Lokasjon

Lokasjon for personalsamlingen er «nye» Rønningen Folkehøyskole i Oslo. Alle ansatte vil bo på skolen under samlingen. 

Komiteen for personalsamling 2017

Personalsamlingen skal kjennes særdeles relevant for den enkelte ansatte og for organisasjonen som helhet. Komiteen som er satt til å planlegge personalsamlingen i 2017 består derfor av representanter fra ulike områder i organisasjonen, inkl. hovedforeningene, kretsene, folkehøgskolene og forbundskontoret; 

  • Per Kristian Bjørklund, daglig leder i Gjøvik KFUK-KFUM, Ynglingen 
  • Ellen Veinan, daglig leder i KFUK-KFUM Nordland 
  • Stian Ulberg, prorektor ved Valdres folkehøgskole 
  • Vidar Skagen, internatleder ved Rønningen folkehøgskole 
  • Linn Brandsvoll, lederassistent ved forbundskontoret
  • Arve Mannfjord, personalsjef 
  • Øystein Magelssen, generalsekretær 


Filer for nedlasting