KFUK-KFUM Personalsamling 2018

Personalsamlingen avholdes 30.-31. mai 2018 i Oslo.

Personalsamlingen er obligatorisk for alle virksomhetsansatte i Forandringshus og Åpne barnehager, daglig leder i kretser og hovedforeninger, og programansatte. Dette gjelder alle med 50 % stilling eller mer. Øvrige ansatte ønskes hjertelig velkommen – og oppfordres til å deltakelse.

Frist for registrering: 29. april 2018

TID OG STED

Tid: Onsdag 30.mai kl. 12.00 til torsdag 31. mai kl. 15.00
Sted: Rønningen Folkehøgskole, Myrerskogveien 54, 0495 Oslo

Kostnaden for personalsamlingen dekkes av de respektive organisasjonsledd.

PROGRAM

Det obligatoriske programmet onsdag 30. mai starter kl. 12:00 og avsluttes kl. 21:30.
Torsdag 31. mai serveres frokost kl. 8:00. Obligatorisk program starter kl. 9:00 og varer til kl. 15:00.

Du skal få oppleve at du, hvor enn du jobber i KFUK-KFUM fellesskapet, er en del av en større sammenheng. At du har utrolig mange kollegaer, alle med høy faglig kompetanse. I tillegg har alle en bred sosial kompetanse som vi skal få kjenne på og oppleve. Temaer vil bli belyst av kompetente fagpersoner. 

Gjennom workshops skal du få velge temaer og fag på tvers av virksomhetsområder. Det vil også bli satt av noe tid til egne samlinger mellom de ulike profesjonsgruppene. 

Detaljert program kommer. 

Overnatting

Det legges opp til at ansatte selv kan velge mellom å bo privat eller på Rønningen på enkelt- eller dobbeltrom. Enkeltrom fordeles så langt det er tilgjengelige rom.
Du vil i påmeldingsløsningen kunne skrive opp hvem du eventuelt ønsker å dele rom ved. Vi vil forsøke å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.