Krinsårsmøte 2018 Møre og Romsdal krins

Krinsårsmøte 2018 Møre og Romsdal krins

Det ønskes velkommen til krinsens årsmøte på Ynglingen i Ålesund. Vi håper at alle enheter i krinsen vil sende sine delegater.


Sett av dagen søndag 18. mars og få treffe både generalsekretæren og KFUK-KFUMere fra hele krinsen!

I år får vi besøke av generalsekretær øystein magelssen og vi håper mange vil møte opp!

VI OPPFORDRER ALLE ENHETER OM Å SENDE MINST EN DELEGAT TIL ÅRSMØTET!

PÅMELDING: 

Bruk påmeldingsknappen til høyre på denne sida.

Påmeldingsfrist: 11. mars

Deltakeravgift: kr 200,- som enheten bør kunne dekke.

PROGRAM: 

11.00 Gudstjeneste i Ålesund kirke 
12.30 Registrering og kaffe/te på Ynglingen 
13.00 Åpning av Krinsårsmøtet. Årsmøteforhandlingene begynner
15.15 Middag
16.00 Årsmøteforhandlingene fortsetter
18.00 Krinsårsmøtet slutt

SAKLISTE: 

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 02/18 Konstituering av møtet og valg av møteledelse
Sak 03/18 Årsmelding 2017
Sak 04/18 Regnskap 2017
Sak 05/18 Budsjett 2018
Sak 06/18 2-årsmål for krinsen
Sak 07/18 Lovendringer
Sak 08/18 Valg
Sak 09/18 Orienteringssaker

HUSK ÅRSMØTEGAVA: 

Det er lang tradisjon for at enheter gir ei årsmøtegave i forbindelse med krinsårsmøtet, uavhengig av om enheten er representert på krinsårsmøtet eller ikke. Denne gava går til krinsen sitt arbeid, og kan betales inn til konto: 4137 10 04082.