Kurs for styreledere som har ansatte og samhandlingsmøte 2018

I forbindelse med samhandlingsmøtet arrangeres et to-timers styrekurs for styreledere i kretser og hovedforeninger med fokus på det å ha ansatte.

Kurset vil, med utgangspunkt i styreveilederen, gi en innføring i hva det vil si å være styreleder i en krets/hovedforening med ansatte, inkl. gjeldende vedtak, prosedyrer og avtaleverk. 

Tid: Mandag 29.10. kl. 8:30 – 10:30
Sted: Forandringshuset Grønland, Grønlandsleiret 41, 0190 Oslo

Meld deg på kurset på denne siden.
Frist for påmelding er 15. oktober 2018.


Samhandlingsmøte 2018

Samhandlingsmøte for forbundsstyret og styreledere i kretser og hovedforeninger arrangeres årlig.

Dato for samhandlingsmøtet 2018 er mandag 29.10. kl. 11:00 – 16:00 
Sted: Forandringshuset Grønland, Grønlandsleiret 41, 0190 Oslo

Hovedfokuset på samhandlingsmøtet vil være arbeid inn mot landsmøtet i 2019.
Saker som ønskes drøftet på samhandlingsmøtet kan meldes inn til Generalsekretærens kontor innen 10. oktober.

Det serveres lunsj på møtet. Eventuelle allergier bes meldes til generalsekretærens kontor innen 15. oktober.

Forbundsstyret ønsker å understreke viktigheten av at alle styrer er representert på samhandlingsmøtet, og ber om at et styremedlem deltar dersom leder eller nestleder er forhindret fra å komme.

Det er ingen påmelding til samhandlingsmøtet. Forfall bes meldes til Generalsekretærens kontor (på gs@kfuk-kfum.no) innen 15. oktober. 

Program for samhandlingsmøtet kan lastes ned her: 
Program for samhandlingsmøtet 29.10.2018