Leder i Vekst

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse.

HVA FÅR DU? 

• Fire fantastiske helger med læring og en utenlandstur

• Påfyll og vennskap 

• Innføring i sentrale ledertemaer 

• Lederpraksis med spennende utfordringer

• Personlig veiledning underveis 

• Vennskap og felleskap med andre unge ledere 

• Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

HELG 1: LUDVIK (13.-15. september 2019), Sunnfjord Folkehøskule (Lederutvikling drevet i villmarken som intensiv kursing) 

Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet.

HELG 2: VÆR DEG SELV (15.-17. november 2019), SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE 

 En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap.

HELG 3: MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR (10.-12. januar 2020), Sunnfjord Folkehøgskule 

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre? 

HELG 4: STÅ OPP FOR ANDRE (24.-26. APRIL 2020), Sunnfjord Folkehøgskule

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger?

Vinterferien 2020 - utenlandstur london (4-5 dager) - dato kommer senere

Tema: Internasjonale spørsmål

MENTORSAMTALER 

Som deltager på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! 

TEAMPRAKSIS 

Alle deltagere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet. 

LEDERPRAKSIS 

Det jeg gjør – det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Lederpraksis utgjør 25 timer av kurset og det skal skrives en kontrakt mellom deltakeren og menigheten der deltakeren har praksis. Dette er spesielt viktig, da menighetene ofte går inn med økonomisk støtte for å sende deltakeren på kurset. Mer om dette i neste avsnitt. 

PRIS OG PÅMELDING 

Prisen for kurset er kr 5500,-. Dette inkluderer fire leirhelger, med kost, losji og faglig innhold. Transport kommer i tillegg. Man må altså beregne noen utgifter til reise. De fleste menigheter som sender deltakere på LIV, sponser deler av påmeldingsbeløpet.

Egenandel utenlandstur: kr. 1500-2000,-.

Påmelding skjer i vår nettportal KFUK-KFUM Connect. Trykk på den blå knappen oppe til høyre på denne siden for å komme dit. Det forutsettes at man er eller blir medlem i KFUK-KFUM som deltaker på Ledere i vekst. Dersom du ikke er medlem, må medlemskap til kr 200,- påregnes. 

Påmeldingsfrist:

23. august 2019 (det må være min. 12 påmeldte deltakere, for at LIV-kurset skal bli gjennomført) 

SPØRSMÅL? 

Lurer du på noe kan du kontakte LIV-koordinator Else Osmundnes Kvamsås, tlf 95202349 eller daglig leder KFUK-KFUM Sogn ogFjordane, Bente Christin Eriksen tlf 91173079 bente.christin.eriksen@kfuk-kfum.no. 

VEIEN VIDERE SOM LEDER

En leder blir aldri ferdig utviklet. Den gode nyheten for deg er at LIV Basic gjør at du er kvalifisert til å delta på en rekke knallgode lederkurs i KFUK-KFUM. Etter fullført kurs kan neste steg for eksempel være: • LIV Identitet og Tro • LIV Global, med tur til en av våre partnere i Afrika eller Asia

deltakerfond

Økonomi skal ikke være en hindring for deltakelse i KFUK-KFUM - Les mer om deltakerfondet: https://kfuk-kfum.no/bli-med/deltakerfond