Leder i Vekst Basic Agder 2019-2020

Leder i Vekst Basic Agder 2019-2020

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse.

 hva får du? 

 • Fire fantastiske helger med læring (inkl en spennende lørdags-utflukt til hemmelig adresse) 

 • Påfyll og vennskap 

 • Innføring i sentrale ledertemaer 

 • Lederpraksis med spennende utfordringer 

 • Personlig veiledning underveis 

 • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere 

 • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic 

Helg 1: LUDVIK (Lederutvikling drevet i villmarken som intensiv kursing) - 13.-15. september

Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet. 

HELG 2: Vær deg selv  - 18.-20. oktober

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap. 

Undervisere: Liv Straume og Lars Peder Holm

HELG 3: MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR - 31. JANUAR-02. FEBRUAR 2020

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre? Denne helgen arrangeres sammen med Vinterfestivalen 2019. Deltakerne på LIV blir med på deler av programmet for Vinterfestivalen, men har også sine egne workshops og seminarer for å følge kursplanen.

Undervisere: Monika Olsen Holt og Espen R. Kjørven

Helg 4: Stå opp for andre  - 24.-26. APRIL 2020

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger? 

Undervisere: Anders Rosland og Kolbjørn Gunnarson

MENTOR SAMTALER 

Som deltager på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! 

Teampraksis 

Alle deltagere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet. 

LEDERPRAKSIS 

Det jeg gjør – det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Lederpraksis utgjør 25 timer av kurset og det skal skrives en kontrakt mellom deltakeren og menigheten der deltakeren har praksis. Dette er spesielt viktig, da menighetene ofte går inn med økonomisk støtte for å sende deltakeren på kurset. Mer om dette i neste avsnitt. 

Pris og påmelding 

Vi ønsker påmelding før 20.06.2019, og da er prisen kr 1500. Bruk påmeldingknappen oppe til venstre. 

Dersom noen ønsker å melde seg på etter sommeren, åpner vi for påmelding fram til 01.09.2019 men da vil prisen være 2000 kr. 

Alle deltakerne må være medlem av KFUK-KFUM. Anbefaler at du melder deg inn i den lokale KFUK-KFUM ungdomsforeningen, eller du kan kan melde deg inn i kretsen her. 

alle med

Det er viktig for oss at økonomi ikke er en hindring for at folk kan være med på LIV kurs. Det kan søkes støtte i din lokale enhet eller menighet og i KFUK-KFUM sitt deltakerfond. Ta kontakt med kretsen så hjelper vi deg å søke om å få dekket deler eller hele kurset. Send en mail til: jorunn.skjulestad@kfuk-kfum.no

leirsjef

Lurer du på noe kan du sende en sms eller ring til Maja Nordlie på mobil 90949010. Hun vil være vår fantastiske leirsjef gjennom hele LIV kurset! 

veien videre som leder

En leder blir aldri ferdig utviklet. Den gode nyheten for deg er at LIV Basic gjør at du er kvalifisert til å delta på en rekke knallgode lederkurs i KFUK-KFUM. Etter fullført kurs kan neste steg for eksempel være: 

 • LIV Identitet og Tro 

 • LIV Global, med tur til en av våre partnere i Afrika eller Asia