Ledere i vekst Basic Agder 2018

Ledere i vekst Basic Agder 2018

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse.

hva får du?

• Fire fantastiske helger med læring 
• Påfyll og vennskap 
• Innføring i sentrale ledertemaer
• Lederpraksis med spennende utfordringer
• Personlig veiledning underveis
• Vennskap og felleskap med andre unge ledere
• Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

Helg 1: makt, påvirkning og ansvar (2.-4. feb 2018), Lund kirke, kristiansand

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre? Denne helgen arrangeres sammen med Vinterfestivalen 2018. Deltakerne på LIV blir med på deler av programmet for Vinterfestivalen, men har også sine egne workshops og seminarer for å følge kursplanen. 

helg 2: Stå opp for andre (6.–8. april. 2018), OSLO

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger? Denne helga er i på Rønningen folkehøgskole i Oslo, sammen med LIV Basic deltakere fra andre kretser. 

Helg 3: LUDVIK (14.–16. sep 2018), solhøgda

(Lederutvikling drevet i villmarken som intensiv kursing)
Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet. 

HELG 4: Vær deg selv (9.–11. nov 2018), Solhøgda

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap.

Mentorsamtaler

Som deltager på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg!

Teampraksis

Alle deltagere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet.

LEDERPRAKSIS

Det jeg gjør – det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Lederpraksis utgjør 25 timer av kurset og det skal skrives en kontrakt mellom deltakeren og menigheten der deltakeren har praksis. Dette er spesielt viktig, da menighetene ofte går inn med økonomisk støtte for å sende deltakeren på kurset. Mer om dette i neste avsnitt.

Pris og påmelding

Prisen for kurset er kr 3900. Dette inkluderer fire leirhelger, med kost, losji og faglig innhold. Transport kommer i tillegg. Dette gjelder også kurshelg 2, som er i Oslo. Man må altså beregne noen utgifter til reise. 

De fleste menigheter som sender deltakere på LIV, sponser deler av påmeldingsbeløpet. Flere steder vil også hovedforeninger i KFUK-KFUM og andre foreninger, som Y's Men, bidra til et spleiselag. De fleste deltakere vil derfor som oftest ikke betale mer enn kr 500 i egenandel for å delta på kurset. 

Påmelding skjer i vår nettportal KFUK-KFUM Connect. Trykk på den blå knappen oppe til høyre på denne siden for å komme dit. 

Det forutsettes at man er eller blir medlem i KFUK-KFUM som deltaker på Ledere i vekst. Dersom du ikke er medlem, må medlemskap til kr 200 påregnes. 

Spørsmål?

Lurer du på noe kan du kontakte programutvikler for ungt lederskap, Jens Bjelland Grønvold på tlf 993 65 798 eller jens.gronvold@kfuk-kfum.no.

veien videre som leder

En leder blir aldri ferdig utviklet. Den gode nyheten for deg er at LIV Basic gjør at du er kvalifisert til å delta på en rekke knallgode lederkurs i KFUK-KFUM. Etter fullført kurs kan neste steg for eksempel være: 

• LIV Identitet og Tro
• LIV Global, med tur til en av våre partnere i Afrika eller Asia