Ledere i vekst Basic Trøndelag 17/18

Ledere i vekst Basic Trøndelag 17/18

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse.

Er du klar for nye utfordringer? Vil du prøve deg som leder? Lære ved å gjøre i praksis? Har du lyst til å bli kjent med nye folk? Dra på turer? Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Bli med på LIV-kurs!  LIV-kurset ønsker å stimulere til kristen vekst og personlig utvikling. Gjennom teori og praksis skal du utvikle lederkompetanse. Kursdeltakerne lærer gjennom erfaring, samhandling med andre, undervisning og veiledning. 

LIV Basic trøndelag 2017/18

LIV Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. LIV Basic er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge felles¬skap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

Hva får du?

  • Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap
  • Innføring i sentrale ledertema
  • Lederpraksis med spennende utfordringer
  • Personlig veiledning underveis
  • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere
  • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

Helgesamlinger

Helg 1: 15.-17. september 2017: LUDVIK, på sømliøya leirsted

(Lederutvikling drevet i villmarken som intensiv kursing)  LUDVIK er første samling i LIV Basic. Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet.

Helg 2: 10.-12. november 2017: VÆR DEG SELV, i strindheim kirke, Trondheim

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap. 

HELG 3: 5.-7. JANUAR 2018: Makt, påvirkning og ansvar, i Namsos

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre? 

HELG 4: 6.-8. april 2018: Stå opp for andre, på Rønningen folkehøgskole, Oslo

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Dette er siste helg på LIV Basic. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger?

LEDERPRAKSIS I ENHET/MENIGHET 

Det jeg gjør – det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Gjennom praksis skal kursdeltakerne få praktisert det de lærer på helgesamlingene. Det vil si at hver kursdeltaker skal få en eller flere avgrensede oppgaver som innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter eller arrangementer knyttet til barne- og/eller ungdomsarbeid. Det er viktig at praksisoppgaven ikke er for generell, men at oppgaver og ansvar konkretiseres slik at arbeidet kan evalueres av både deltakerne og den ansvarlige lederen. Praksisrammen er på minimum 25 timer. 

TEAMPRAKSIS PÅ KRETSARRANGEMENT 

Alle deltakere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team.  Alle kursdeltakere skal delta i teampraksis. Her skal LIV deltakerne løse oppgaver sammen som en del av et team. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver. 

Mentorsamtaler (veiledning)

Som deltaker på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere får tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! Gjennom kurset skal deltakerne gjennomføre 3 veiledningssamtaler: Én oppstartssamtale, én samtale når deltakeren er ca. halvveis i kurset og en avslutningssamtale. Veiledningssamtalene skal gi deltakerne veiledning gjennom kurset, samtidig som veileder skal oppmuntre og utfordre kursdeltakerne i de valg de står overfor. I veiledningssamtalen skal veileder også hjelpe kursdeltakeren til å bli klar over egne evner, ressurser, begrensninger og ikke minst holdninger etter hvert som de utvikler seg og modnes i løpet av kurset. 

Kursbevis 

Etter godkjent gjennomføring av LIV Basic (minimum 75 % deltakelse, derav minimum 3/4 helger) får kursdeltakeren et kursbevis som dokumenterer kursets innhold og din deltakelse.  

Kurskontrakt 

For å kunne delta på LIV Basic må kursdeltakeren tegne kurskontrakt, i samarbeid med lokal KFUK-KFUM-gruppe eller menighet. Kontrakten bekrefter blant annet veileder og praksisoppgave. 

Kursavgift 

LIV Basic kursavgift er 4000 kr. Dette dekker helgesamlingene, kursmateriell og annet programmateriell. Deltakeren må selv dekke reise til og fra samlinger og arrangement. Det er vanlig at menigheter/ enheter dekker deler av kursavgiften, f.eks. 2/3 deler. Kursdeltakeren må selv søke om dette. 

Påmeldingsfrist 

Det er fortløpende opptak til LIV Basic Trøndelag, med siste frist 1. oktober (dette forutsetter at man deltar på alle de tre gjenværende leirene). Påmelding gjøres gjennom KFUK-KFUM Connect. Påmelding er bindende. 

Kfuk-kfum-gruppen eller menigheten sitt ansvar

Skrive kurskontrakt med kursdeltakerne  

Sørge for gjennomføring av lederpraksis  

Gjennomføre tre veiledningssamtaler med kursdeltakere fra sin menighet/KFUK-KFUM-gruppe  

Evt. økonomisk støtte til kursdeltakeravgiften  

Spørsmål? 

Ta kontakt med trosopplærer i Midtre Namdal, Ellen Thorstensen Brorson, på e-post: ellentb@outlook.com, eller ring på telefonnummer 472 61 847.

Filer for nedlasting