Ledere i vekst Basic Trøndelag 2018/2019

Ledere i vekst Basic Trøndelag 2018/2019

Er du mellom 16-18 år og ønsker å utvikle deg selv som leder? Da er Ledere i vekst Basic noe for deg. Vi i KFUK-KFUM ønsker å utvikle unge mennesker til gode medarbeidere i kirke og samfunn som kjemper for unges rett til å utvikle seg som hele mennesker!

LIV Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. LIV Basic er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre.

HVA FÅR DU?

• Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap 
• Innføring i sentrale ledertemaer 
• Lederpraksis med spennende utfordringer 
• Personlig veiledning underveis 
• Vennskap og felleskap med andre unge ledere 
• Kursbevis etter gjennomført LIV Basic.

HELGESAMLINGER

LUDVIK (HELG 1: 7-9. SEPTEMBER 2018)

LUDVIK er første samling i LIV Basic. Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet.

VÆR DEG SELV (HELG 2: 9-11. NOVEMBER 2018)

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap.

MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR (NASJONAL KURSHELG i OSLO, 22-24. FEBRUAR 2019)

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre?

STÅ OPP FOR ANDRE (HELG 4: TBA)

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Dette er siste helg på LIV Basic. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger?

MENTORSAMTALER

Som deltager på Ledere i vekst Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg!

TEAM-OG LEDERPRAKSIS

Alle deltagere på Ledere i vekst Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet. I tillegg skal hver deltaker ha praksis i sin lokale gruppe eller menighet. Der vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen.

KURSBEVIS

Etter avsluttet kurs får du et kursbevis som dokumenterer hva du har vært med på. Kursbeviset herfra kommer til nytte når du senere skal søke utdannelse eller jobb.

KURSAVGIFT

Kurset koster 3500 kr (+ reise til samling i Oslo). Dette dekker helgesamlingene, kursmateriell og annet programmateriell. Deltakeren må selv dekke reise til og fra samlinger og arrangement.

PÅMELDING

Påmelding gjøres gjennom KFUK-KFUM Connect, eller ved å sende en mail til livkurs@gmail.com. Påmeldingsfrist er 1. Juni.

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med LIV-koordinator Martine Strand Dahl på e-post: livkurs@gmail.com eller tlf: 41852619.