Ledere i Vekst Identitet og tro Bjørgvin 2019/2020

Ledere i Vekst Identitet og tro Bjørgvin 2019/2020

Lederkurset «Ledere i Vekst Identitet og tro» er for elever i videregående skole. Kurset gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring, trospraksis og refleksjon rundt egen tro. Kurset består av tre kurskvelder i Bergen og en nasjonal kurshelg i Oslo. Bindende påmelding.


Kurset «Leder i Vekst Identitet og tro» gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring. Du blir bedre kjent med deg selv, du får reflektere rundt hva som har gjort deg til deg og hva du ønsker å ha med deg gjennom livet. Videre får du nærmere kjennskap til redskaper og ressurser fra kristen tro som kan være til hjelp i din og andres hverdag.


KURSOPPLEGg

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av tre kveldsamlinger i Bergen og en nasjonal kurshelg i Oslo. Overnatting og en del av programmet blir på Rønningen folkehøgskole, resten blir rundt i Oslo.

Dato for kurskveldene i Bergen er:

  • 25.september 2019
  • 4.desember 2019
  • 1.april 2020

Nasjonal kurshelg er 20.-23.februar 2020. Avreise er torsdag etter skoletid. 


Den nasjonale kurshelgen fokuserer på følgende tema: 

  • Tro som ressurs i livet
  • Verdibasert ledelse
  • Spennende foredrag om tro, tvil og identitet 
  • Bli kjent med kira, med besøk til Kirkens Hus og Menighetsfakultetet 
  • I tillegg vil vi bli kjent med Rønningen Folkehøgskole, der helgen vil gi oss et lite innblikk i følkehøgskolelivet. 


PÅMELDING 

Fortløpende opptak fra 1. juni. Hvis det fremdeles er ledige plasser på kurset er siste frist for påmelding 1.september. Påmelding i KFUK-KFUM Connect. Se link påmelding til høyre på denne siden. For at kurset starter opp til høsten må minst 5 stykker melde seg på. 


KURSAVGIFT

LIV Identitet og tro kursavgift for lokale kurskvelder og kurshelg i Oslo kommer på ca. 3000 kr. Dette dekker kurs- og programmateriell, kost og losji for den nasjonale kurshelgen og reise til/fra Oslo. Reise til/fra kurssamlinger i Bergen, samt valgfrie aktiviteter under kurshelgen er ikke inkludert.


LEDERPRAKSIS

Det jeg gjør det lærer jeg! Praksis og lederoppgaver i enhet/menighet er en sentral del av ledertreningen i KFUK-KFUM. Alle på LIV Identitet og tro vil få praksisoppgaver.


KURSBEVIS

Alle som deltar på den nasjonale kurshelgen får LIV Identitet og tro kursbevis. 


LIV IDENTITET OG TRO FLYER FOR NEDLASTING

LIV identitet og tro 2019-2020 utkast (1).pdf


KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin krets, Alice Jeanette Vatnehol på tlf.nr. 55606070 (dagtid)/ 98667869 eller e-post bjorgvin@kfuk-kfum.no Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond