Ledere i Vekst: Identitet og tro KFUK-KFUM Bjørgvin 2018/2019

Ledere i Vekst: Identitet og tro KFUK-KFUM Bjørgvin 2018/2019

Lederkurset «Ledere i Vekst Identitet og tro» er for elever i videregående skole. Kurset gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring, trospraksis og refleksjon rundt egen tro. Kurset består av tre kurskvelder i Bergen og en nasjonal kurshelg i Oslo. BINDENDE påmelding.

Kurset «Leder i Vekst: Identitet og tro» gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring. Du blir bedre kjent med deg selv, du får reflektere rundt hva som har gjort deg til deg og hva du ønsker å ha med deg gjennom livet. Videre får du nærmere kjennskap til redskaper og ressurser fra kristen tro som kan være til hjelp i din og andres hverdag.


KURSOPPLEGG 

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av tre kveldsamlinger i Bergen og en nasjonal kurshelg i Oslo. Overnatting og en del av programmet blir på Rønningen folkehøgskole, resten blir rundt i Oslo. I påska 2019 kan de som ønsker det bli med på tur til klosterfellesskapet Taizè i Frankrike (deltakeravgift og reisekostnader for denne turen er ikke inkludert i kursavgiften). 

Dato for kurskveldene i Bergen er:

  • 18.september 2018
  • 27.november 2018
  • 12.mars 2019
  • "Chill & grill" sommeravslutning i juni 2019


Programmet for Oslohelga vil blant annet inneholde: 

  • Bli kjent med Rønningen folkehøgskole
  • Helga gir oss et lite innblikk i folkehøgskolelivet
  • Besøk på studieinstitusjoner som gir oss aktuell og interessant input knyttet til identitet og tro
  • Spennende foredrag om tro, tvil og identitet 
  • Mulighet for besøke ulike kulturelle institusjoner
  • Trospraksis gjennom meditasjon og bønn. Hvordan kan bønn være til hjelp i hverdagen? Hvem er vi i bønnen sammenlignet med hvem vi er ellers i livet?


Påmelding 

Fortløpende opptak fra 10. juni. Hvis det fremdeles er ledige plasser på kurset er siste frist for påmelding 25.august. Påmelding i KFUK-KFUM Connect. Se link påmelding til høyre på denne siden. 

Påmeldingen er bindende og flybilletter til kurshelgen bestilles umiddelbart etter 25.august. 

For at kurset starter opp til høsten må minst 5 stykker melde seg på. 


Kursavgift 

LIV Identitet og tro kursavgift for lokale kurskvelder og kurshelg i Oslo kommer på ca. 3000 kr. Dette dekker kurs- og programmateriell, kost og losji for den nasjonale kurshelgen og reise til/fra Oslo. Reise til/fra kurssamlinger i Bergen, samt valgfrie aktiviteter under kurshelgen er ikke inkludert. Eventuell deltakelse på turen til Taizè kommer i tillegg.


Lederpraksis 

Det jeg gjør det lærer jeg! Praksis og lederoppgaver i enhet/menighet er en sentral del av ledertreningen i KFUK-KFUM. Alle på LIV Identitet og tro vil få praksisoppgaver. 


kursbevis 

Alle som deltar på den nasjonale kurshelgen får LIV Identitet og tro kursbevis. 


tur til taizè i påska 2019 

I påska 2019 arrangerer KFUK-KFUM Hedmark og Oppland tur til klosterfellesskapet Taizè i Frankrike, som LIV Identitet og tro kursdeltakere kan melde seg på. 

Les mer om turen her: https://kfuk-kfum.no/kalender/tur-til-taiz-i-frankrike 

Hvis deltakere fra Bjørgvin krets ønsker å melde seg på, legger vi opp til at vi reiser sammen fra Bergen, med fly til/fra Oslo. 

Mer informasjon om turen vil også gis under den nasjonale kurshelgen.


LIV IDENTITET OG TRO FLYER FOR NEDLASTING

LIV identitet og tro 2018-2019.pdf


Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin krets, Alice Jeanette Vatnehol på tlf.nr. 55606070 (dagtid)/ 98667869 eller e-post bjorgvin@kfuk-kfum.no


Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. 
Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfondFiler for nedlasting