LEDERKURS FOR UNGE VOKSNE 2018

Lederkurs for unge voksne er seks dagers inspirasjon og kompetanseheving. Kurset er for deg som er mellom 18 og 25 år og skal gå inn i en lederrolle. Gjennom uken vil deltakerne få utfordre og utfolde seg med kropp og sinn, som lag og individuelt. Årets kurs vil være fra 4.-9. august 2019.

Målet for kurset er å inspirere, utruste og gi kunnskap til unge ledere. Kurset vil være spesielt relevant for deg som skal være leder i barne- og ungdomsarbeid, ettåringsprogram eller som stipendiat på folkehøyskole. Opplegget fokuserer på ulike sider ved det å være leder, tar opp konkrete situasjoner man kan komme opp i, og gir deg nyttig kunnskap, gode tips og ideer. 

HVEM KOMMER? 

Mellom 70 og 100 ledere vil møtes på Sunnmøre Folkehøyskole for gi og motta påfyll og inspirasjon! Til dette kurset er alle deltakere på stipendiat- og ettåringsprogram gjennom KFUK-KFUMs folkehøyskoler, «Communication for Change», TenSing Norway, Ten Sing Arctic, KFUK-hjemmet i London spesielt inviterte. Vi inviterer også stipendiater fra KFUK-KFUMs deleide folkehøyskoler. Andre frivillige har også anledning til å melde seg på. I tillegg kommer ledere og forelesere fra KFUK-KFUM og andre fagmiljøer. Sist men ikke minst har vi med oss unge ledere som har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid eller som stipendiat ved en folkehøyskole. 

PROGRAM 

Det meste av undervisningen er felles for hele gruppen, men noe av opplegget vil være delt ut fra hva hvilken lederrolle man skal gå inn i. Noen økter vil være valgfag der deltakerne selv velger ut fra interesse og ønske.

God UNDERVISNING I RELEVANTE TEMA SOM F.EKS. 

 • Lederskap og personlighet 
 • Verdibasert ledelse og ung virkelighet 
 • Kjønn, makt og grenser 
 • Demokrati og deltakelse 
 • Sjelesorg, egenomsorg og grenser 

VALGFAG SOM F.EKS. 

 • Bruk av sosiale medier 
 • Hvordan lage og holde andakt 
 • Globalt engasjement 
 • Rolleforståelse 

ANNET programinnhold

 • Programkvelder 
 • Sportslek inne og ute 
 • Gode diskusjoner i store og små grupper 
 • Måltidsfellesskap 
 • Gudstjeneste og kristent fellesskap 
 • Kreativt miljø og nye venner 
 • Ekspedisjon Hareidlandet - teambuilding og utfordringer i naturen 

PRIS og påmelding

Kr 3.300 for medlemmer i KFUK-KFUM Kr 3800 for andre. Meld deg inn i KFUK-KFUM (koster kun 200 kr pr år hvis du er i alderen 16-tom 30 år). For påmelding, søk opp årets lederkurs i kalenderen, der finner du en påmeldingsknapp. 

HVORDAN KOMMER DU DEG TIL Sunnmøre FOLKEHØGSKuLE?

Sunnmøre Folkehøgskule har adresse Varleitevegen 7, 6065 Ulsteinvik

Det er mulig å reise med fly til Volda eller Ålesund, og deltakerne er selv ansvarlig for reise videre til Ulsteinvik. Vi anbefaler Nettbuss fra Oslo som er både billigst og mest miljøvennlige reisemåte, og det vil være ankomst nært folkehøyskolen. Vi tilbyr også å komme til Sunnmøre kvelden før, slik at man kan starte kursuken etter en god natts søvn.

Kontakt

Har du noen spørsmål? 
Ta kontakt med Programutvikler for ungt lederskap, Ingvild Storvold
ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no