LiV Basic

LiV Basic KFUK-KFUM Vestfold og Telemark, Buskerud

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse


De fire helgene

Helg1: LUDVIK
Helg2: Vær deg selv - jeg er leder
Helg 3: Makt, påvirkning og ansvar
Helg4: Stå opp for andre

Hva Får du?

Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap. Innføring i sentrale ledertemaer Lederpraksis med spennende utfordringer i team og på egenhånd Personlig veiledning underveis Vennskap og fellesskap med andre unge ledere Kursbevis etter gjennomført LIV Basic.  

Mentorsamtaler

Som deltager på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med forkus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte - det er bare å glede seg! 

Teampraksis

 Alle deltagere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, et temasamling, en kampanje eller noe helt annet. 

Lederpraksis

 Det jeg gjør - det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile og prøve igjen 

Praktisk info

Pris: 3700 kr Ofte kan meigheten eller ungdomsgruppen din dekke deler eller hele kursavgiften. 

Datoer

Helg1: 20.-22. september ved Farrisvannet
Helg2: 15.-17. november i Drammen
Helg3: 24.-26. januar på Blestølen Leirsted
Helg4: 24.-26. april på Knattholmen Leirsted 

Vi vil ha alle med! 

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål at barn og unge skal få muligheten til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer uavhengig av foresattes økonomi. Les mer og søk om støtte til å delta her: https://kfuk-kfum.no/bli-med/deltakerfond 

Kontaktinfo

 Jan Otto Bustadmo - KFUK/KFUM Vestfold og Telemark: bustadmo@kfuk-kfum.no / 924 99 263
 Kim Andre Vian - KFUK/KFUM Buskerud: kim@kfuk-kfum.no / 951 63 882