Ledere i vekst Basic Møre og Romsdal 17/18

Ledere i vekst Basic Møre og Romsdal 17/18

Er du klar for nye utfordringer? Har du lyst til å dra på turer og bli kjent med nye folk? Vil du prøve deg som leder? Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Bli med på Ledere i vekst Basic - et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år!

LIV-kurset er i gang!

Ledertreningskurset LIV Basic er i gang i Møre og Romsdal med en flott gjeng ungdommer! 

Men selv om første kurshelga er avholdt, så åpner vi for å ta inn flere deltakere. LUDVIK-helga kan eventuelt tas igjen neste høst sammen med nytt kurs.

Dersom flere ungdommer vil delta på dette flotte kurset skoleåret 17/18, så ta kontakt med krinskontoret: moro@kfuk-kfum.no/94869779.

Hva får kursdeltakerne? 

• Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap
• Innføring i sentrale ledertemaer
• Lederpraksis med spennende utfordringer 
• Personlig veiledning underveis
• Vennskap og felleskap med andre unge ledere 
• Siste kurshelg i Oslo 
• Kursbevis etter gjennomført LIV Basic 

Hvilke tema inneholder de 4 kurshelgene?

LUDVIK
(Lederutvikling drevet i villmarken som intensiv kursing) er første samling i LIV Basic. Ute i villmarka får deltakerne kjenne på sine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfor¬drende ramme. 

Vær deg selv
For en leder er det viktig å kjenne seg selv og være seg selv. Vi jobber med egen identitet og selvbilde for å kunne utvikle godt lederskap. 

Makt, påvirkning og ansvar
Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. 

Stå opp for andre
Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er.

Til sammen er kurset på ca. 100 timer. Selve undervisningen skjer gjennom gruppearbeid, øvelser, leik, samtale og plenumsundervisning.

Pris

Pris: kr. 6 500,-
Pris for medlemmer i KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Speidere: kr 5 500,-
Kursprisen inkluderer opphold, mat, kursing, kursmateriell og reise tur/retur Oslo siste kurshelg.
Reisekostnader til/fra samlinger er ikke inkludert i kursavgiften.
Egenandel på kr. 1000,-. Deltakeren sin menighet eller gruppe får faktura på resterende beløp.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 15. september

Påmelding gjøres ved å fylle ut skjema som du finner ved å trykke på påmeldingsknappen til høyre på denne sida.

Avmelding: Avmelding etter 17. september medfører et avmeldingsgebyr på kr 500,-

KURSHELGER

Første kurshelg: 29.09 - 01.10.17
Andre kurshelg: 01. - 03.12.17
Tredje kurshelg: 02. - 04.03.18
Siste kurshelg: 06. - 08.04.18 og skal være i Oslo

Bortsett fra siste kurshelg som skal være i Oslo, så blir kurshelgene på Sunnmøre.

kurset er for deg som

- er født mellom 1999 - 2001

- ønsker å bli en god leder

- vil vokse i tro

- vil engasjere deg eller er engasjert som leder i kristent barne- og ungdomsarbeid

- vil delta i et fantastisk fellesskap med andre ungdommer

For de som allerede er ledere i lokalt arbeid, kan dette arbeidet fungere som praksis i kurset.

HVA ER LIV BASIC

LIV Basic er et ettårig ledertreningskurs utviklet av KFUK-KFUM. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap.

MENTORSAMTALER
Som deltaker på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte - det er bare å glede seg!

LEDERPRAKSIS
Det jeg gjør det lærer jeg! Praksis og lederoppgaver i enhet/menighet er en sentral del av LIV Basic. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen.

TEAMPRAKSIS
Alle kursdeltakerne skal delta i teampraksis på kretsarrangementer (eks. Vintertreff eller barneleir). Her skal LIV-deltakerne løse oppgaver sammen som en del av et team. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver.

KURSKONTRAKT
For å kunne delta på LIV Basic må kursdeltakeren tegne kurskontrakt i samarbeid med lokal KFUK-KFUM gruppe eller menighet. Kontrakten bekrefter blant annet veileder og praksisoppgave.

KURSBEVIS
Etter godkjent gjennomføring av LIV Basic (minimum 75 % deltakelse) får kursdeltakeren et kursbevis som dokumenterer kursets innhold og din deltakelse.

MENIGHET/KFUK-KFUM-GRUPPEN SITT ANSVAR

• Passe på at sine deltakere blir påmeldt kurset i KFUK-KFUM Connect
• Skrive kurskontrakt med kursdeltakerne 
• Sørge for gjennomføring av lederpraksis
• Gjennomføre veiledningssamtaler med kursdeltakere fra sin menighet/KFUK-KFUM-gruppe
• Evt. økonomisk støtte til dekking av kursdeltakeravgift

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med Krinskontoret:

Krinssekretær/daglig leder Kristin Vigestad Valderhaug
mobil: 94869779
e-post: moro@kfuk-kfum.no

LIV Basic 2017-2018 Møre og Romsdal.pdf

livbasic_Info-flyer.pdf