LIV Basic Trøndelag 2019/2020

LIV Basic Trøndelag 2019/2020

Er du klar for nye utfordringer? Vil du prøve deg som leder? Lære ved å gjøre i praksis? Har du lyst til å bli kjent med nye folk? Dra på turer? Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Bli med på LIV-kurs!

LIV Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. LIV Basic er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

Hva får du?

  • Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap
  • Innføring i sentrale ledertemaer
  • Lederpraksis med spennende utfordringer
  • Personlig veiledning underveis
  • Vennskap og felleskap med andre unge ledere
  • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic.

Helgesamlinger

LUDVIK (HELG 1: 13-15. SEPTEMBER 2019)

LUDVIK er første samling på LIV Basic. Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet.

VÆR DEG SELV (HELG 2: 8-10. NOVEMBER 2019) 

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap.

LONDONTUR: STÅ OPP FOR ANDRE (HELG 3: FEBRUAR/MARS 2020)

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Dette er nest siste helg på LIV Basic. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger?

MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR (HELG 4: TBA)

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre?

MENTORSAMTALER

Som deltager på Ledere i vekst Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg!

TEAM-OG LEDERPRAKSIS

Alle deltagere på Ledere i vekst Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet. I tillegg skal hver deltaker ha praksis i sin lokale gruppe eller menighet. Der vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen.

KURSBEVIS 

Etter avsluttet kurs får du et kursbevis som dokumenterer hva du har vært med på. Kursbeviset herfra kommer til nytte når du senere skal søke utdannelse eller jobb. 

KURSAVGIFT

Kurset koster 4000 kr. Dette dekker helgesamlingene, kursmateriell, reise og overnatting i London. Deltakeren må selv dekke reise til og fra de andre samlingene.

Mange enheter og menigheter velger å sponse deler av kurset for sine ungdomsledere. Det anbefales at kursdeltakeren, såfremt han/hun har mulighet betaler en egenandel (for eksempel 1/3). Dette for å motivere deltakeren til aktiv deltakelse og for å gi personlig eierskap til kurset.

Økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse på våre aktiviteter. KFUK-KFUMs Deltakerfond skal sikre at alle som ønsker kan være med på våre aktiviteter. Les mer om hvordan man søker på: https://kfuk-kfum.no/bli-med/deltakerfond

PÅMELDING

Påmelding gjøres ved å sende en mail til livkurs@gmail.com, eller ved å klikke seg inn på https://kfuk-kfum.no/ditt-kfuk-kfum. Påmeldingsfrist er 19. Juni 2019. Ved påmelding på mail må informasjon om deltakerens fulle navn, fødselsdato, mobil, e-post og adresse følge. Samt en kontaktpersons fulle navn, mobil og e-post hvis deltakeren er under 18 år. 

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med LIV-koordinator Martine Strand Dahl på e-post: livkurs@gmail.com eller tlf: 41852619.