LIV Global ledelse Haugaland 2017-2018

Ledere i vekst Global ledelse Haugaland 17/18

Gjennom LIV Global ledelse blir du kjent med KFUK-KFUM som global bevegelse, og lærer å bli en «global ungdomsleder». Du vil forstå mer av hvordan verden er skrudd sammen, og lære hva du kan gjøre der du er for å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Alt vi gjør og alle valg vi tar, skjer i en global kontekst. Selv de små valgene i livet betyr noe i den store sammenhengen. KFUK-KFUM er en global bevegelse med aktivitet i mer enn 120 land, og med ca.70 millioner medlemmer på verdensbasis. I Norge vil KFUK-KFUM utruste unge mennesker til engasjement og handling lokalt og globalt.

Foreløpig program LIV Global ledelse – Haugaland 

For uten tilbud om tur til Tanzania, består selve kurset av en overnattingstur og 4 kveldsamlinger. Kveldssamlingene starter med middag, så blir det opplegg og etterpå åpent hus (LIVe Chill) til kl.21 for de som vil. 

Mandag 11.september 2017 KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå 

Hvorfor engasjerer kirka og KFUK-KFUM seg i blant annet klimasaken og flyktningedebatten? Hva gjør KFUK-KFUM i andre land? 

Lør,14.-søn.15. oktober 2017 – overnattingstur 

Bli kjent med Tanzania gjennom fokus på to av temaene KFUK-KFUM Global jobber med, nemlig Økonomisk rettferdighet og Demokratiske rettigheter. 

Mandag 20.november 2017 – KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå 

Tredje tema: Rettferdig fred 

Mandag 22. januar 2018 – KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå 

Fjerde tema: Klimarettferdighet. Forberedelser til tur. 

Mandag 19 mars 2018 – KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå 

Fra kunnskap til handling. Etterarbeid etter tur. 

Fredag 25.mai 2018 – KM-huset kl.18:30-20:30 

Kursavslutning med utdeling av kursbevis. 

 Utenlandstur med Kfuk-kfum 

I vinterferien 2018 – 9.-18.februar – vil det bli mulig å søke om å delta på utenlandstur til Tanzania (mest sannsynlig). Turen arrangeres av Norges KFUK-KFUM og forutsetter minst 10 deltakere på tur. Dere vil da besøke arbeid som støttes av KFUK-KFUM Global. KFUK-KFUM Global er en bistandsorganisasjon som koordinerer samarbeidet mellom KFUK-KFUM i Norge og i andre deler av verden. De har lang erfaring med å organisere reiser til våre partnere i andre land. Sikkerhet og trygghet for deltakerne vil være førsteprioritet på reisen. På turen vil du bli kjent med en av våre partnere og hvordan de jobber for å bedre barn og unges levekår. Pris for turen må dekkes av deltakere selv. På første helgesamling vil det bli tid til å jobbe med hvordan deltakere som vil på tur, kan finansiere denne. Foreløpig antatt pris er kr.15000,- for reise, opphold og program. Mer informasjon om turen og påmelding til denne, kommer på helgeturen med LIV Global ledelse. Det er ikke et krav å delta på turen for å delta på kurset for øvrig 

Veiledning og lokal praksis 

Det anbefales at deltakere på LIV Global ledelse har praksis og veiledning i en lokal enhet/menighet. Dersom man ikke har dette, må deltakerne regne med å dekke alle utgifter til kurset selv. Alle som deltar på kurset, må være aktive i lokalt barne- og ungdomsarbeid. 

Pris og kursbevis 

Kurset koster 1200 for medlem (medlemskap koster kr.200). Dette dekker helgeturen og kveldssamlinger samt administrasjon. Snakk med din veileder om betaling. Eventuell deltakelse på utenlandstur i regi av Norges KFUK-KFUM kommer i tillegg. Deltakelse på utenlandstur er ikke et krav for å delta på kurset for øvrig. Det er krav om 75% oppmøte for å få kursbevis. Påmelding og kontaktinformasjon Primært skjer påmelding via din enhet/menighet. 

Kontakt 

Lars Breivik Hellerdal, 95278009, lars.hellerdal@kfuk-kfum.no om du ønsker mer informasjon.

Kurset mottar støtte fra Kristelig Studieråd og Rogaland Fylkeskommune.