Ledere i vekst Identitet og tro Haugaland 17/18

Ledere i vekst Identitet og tro Haugaland 17/18

Kurset Leder i Vekst: Identitet og tro gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring. Du blir bedre kjent med deg selv, du får reflektere rundt hva som har gjort deg til deg og hva du ønsker å ha med deg gjennom livet.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fire kveldssamlinger lokalt og en langhelg i Oslo 22.-25. februar 2018. Overnatting og en del av programmet på helgeturen blir på Rønningen folkehøgskole, resten blir rundt i Oslo

Foreløpig program LIV Identitet og tro – Haugaland 

Kurskveldene blir på KM-huset. De starter med middag og sosialt fellesskap, og går over i dagens økt. Etterpå er det åpent hus til kl.21. 

Mandag 21. august 2017

KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå Meg og min tro: Hva tror du egentlig på? Hva betyr kristen tro for deg? 

Mandag 23. oktober 2017

KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå Å formidle tro – Hvordan lager man en andakt? Hva er egentlig en andakt? Og hvordan formidler vi på en god måte? 

 Mandag 4 desember 2017

KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå Meg og mitt liv – Hvem er de menneskene som har sagt eller gjort noe med deg, på godt eller vondt, som ble viktig for deg? 

Torsdag 2.2-søndag 25.Februar 2018

Rønningen folkehøyskole i Oslo På kurssamlingen i Oslo vil du møte ungdom fra andre steder i Norge som er ledere i kristent barne- og ungdomsarbeid. Se egen info om programmet på neste side. 

Mandag 9. april 2018

KM-huset kl.16:30-19:30 + LIVe Chill etterpå Å lede tro – Hvordan legger vi til rette for at andre kan danne sin identitet og tro? Hvilken makt ligger i tro og hvordan håndtere det? 

Fredag 25 mai 2018

KM-huset kl.18:30-20:30 Kursavslutning med utdeling av kursbevis og informasjon om andre LIV-kurs. 

 Programmet for oslohelga vil blant annet inneholde 

• Bli kjent med Rønningen folkehøgskole. Helga gir oss et lite innblikk i folkehøgskolelivet.
• Besøk på studieinstitusjoner som gir oss aktuell og interessant input knyttet til identitet og tro.
• Interkulturelt museum på Grønland. Museet har blant annet en fast utstilling som belyser innvandringens historie og kulturelle endringer i det norske samfunnet. Den inspirerer oss til refleksjon rundt identitet og tro i Norge i dag.
• Det Andre Teatret: Et ungt improvisasjonsteater på Torshov i Oslo. Mange fremadstormende komikere praktiserer improvisasjonsteater her. Her blir teateret skapt mens du ser på, og du kan være med på å prege det.
• Meditasjon og bønn. Hvordan kan bønn være til hjelp i hverdagen? Hvem er vi i bønnen sammenlignet med hvem vi er ellers i livet?

Veiledning og lokal praksis 

Alle deltakere på LIV identitet og tro skal ha en lokal veileder i sin enhet/menighet slik man har på LIV Basic. Det skal gjøres en skriftlig avtale mellom veileder og deltaker om relevante praksisoppgaver og veiledning. Praksis i kretsen Alle deltakere på LIV identitet og tro skal ha praksis på minst ett kretsarrangement. Hvilke man blir med på, fordeles på første kurssamling. Deltakerne kan velge mellom disse: LUDVIK: Medleder på første helg for LIV Basic Kula & Myggen-festival: Gruppeleder på barnefestival Om ingen av disse passer – eller du vil være med på mer – så har vi også andre alternativ! 

Pris og kursbevis 

Kurset koster 1200 for medlem (medlemskap koster kr.200). Dette dekker lokale kurssamlinger og administrasjon. Snakk med din veileder om betaling. Turen til Oslo koster 2000 kr. Dette dekker flyreise, overnatting, mat og kurs. Det vil kunne komme noen små utgifter i tillegg når helga kommer, f.eks. til transport i Oslo (120 kr) og til eventuelle rimelige kulturtilbud. Det er krav om 75% oppmøte for å få kursbevis. Påmelding og kontaktinformasjon Primært skjer påmelding via din enhet/menighet. 

Kontakt 

Lars Breivik Hellerdal, 95278009, lars.hellerdal@kfuk-kfum.no om du ønsker mer informasjon. Kurset mottar støtte fra Kristelig Studieråd og Rogaland Fylkeskommune.