MILK Bodø

MILK Bodø

MILK Bodø

Hva er MILK?

MILK står for MiniLederKurs og er for ungdom fra 10.klasse og oppover. Kurset arrangeres av Nordland KFUK-KFUM og Menighetene i Bodø.

HVA GJØR VI PÅ MILK?

MILK er et kurs med vekt på å lære gjennom å gjøre. Praktiske oppgaver og gruppearbeid er spennende måter å lære på. Det sosial, god mat, god tid til å bli kjent med nye folk og flotte kveldsprogram er viktig på MILK. På MILK har vi samlinger der du får høre om og kan snakke om hva du tror på.

PRAKSIS PÅ HØSTFESTIVALEN!

Hovedpraksisen til MILK-kurset vil foregå på Høstfestivalen.

Høstfestivalen er en stor konfirmantfestivalen, som foregår i Hunstad Kirke, 16-19 november, med ca. 250 ungdommer. Milkerne vil være en del av et stor lederteam.

I tillegg skal alle ha en lokal praksis i sin menighet. Denne praksis planlegger du sammen med din lokale leder.

Hva lærer du på milk?

* Hva det vil si å være leder                                      * Jeg og Gud

* Samarbeid og kommunikasjon                               * Lederideal

* Hvordan lede en gruppe                                         * Grensesetting

* Planlegging og programarbeid                               * Førstehjelp

* Lære mer om kristendom i praksis                         * Nye venner

Samlinene på Milk.

* 15-17 september på Skjerstad

* 27 september - temakveld

* 8 november - forberedelse til Høstfestivalen

* 16-19 november - Høstfestivalen

* 29 november - avslutning/evaluering

Kursbevis.

Når du har gjennomført kurset vil du få et bevis på at du har deltatt. Beviset kan du bruke som dokumentasjon hvis du vil 

jobbe videre i menigheter, organisasjoner eller søke jobb. Kursbeviset teller positivt i mange sammenhenger :)

Du vil videre få anledning til å fordype deg på LIV-kurset som er for videregående elever.

har du spørsmål? ta kontakt med en av oss:

Saltstraumen Menighet                             Innstranden Menighet         

Linn-Marie Estensen                                 Marita Sivertsen                  

E-post: le957@kirken.no                          E-post: ms868@kirken.no               

Tlf: 47457504                                           Tlf: 48895336  


Nordland KFUK-KFUM

Ellen Veinan

E-post: ellen.veinan@kfuk-kfum.no

Tlf: 95754155