MILK Bodø

MILK Bodø

MILK står for MiniLederKurs og er for ungdom fra 10. klasse og oppover. Kurset arrangeres av Nordland KFUK-KFUM og menighetene i Bodø.

Hva er MILK? 

MILK står for MiniLederKurs og er for ungdom fra 10. klasse og oppover. Kurset arrangeres av menighetene i Bodø og Nordland KFUK-KFUM. 

Hva gjør vi på MILK? 

MILK er et kurs med vekt på å lære gjennom å gjøre. Praktiske oppgaver og gruppearbeid er spennende måter å lære på. Det sosiale, god mat, god tid til å bli kjent med nye folk og flotte kveldsprogram er viktig på MILK. På MILK har vi samlinger der du får høre om og kan snakke om hva du tror på. 

Hva lærer du på MILK?

*Hva vil det si å være leder                   * Jeg og Gud 

*Samarbeid og kommunikasjon            * Lederideal

*Hvordan lede en gruppe                      * Grensesetting 

*Planlegging og programarbeid            * Førstehjelp 

*Lære mer om kristendom i praksis      * Nye venner

Praksis på Høstfestivalen: 

Hovedpraksisen til MILK-Kurset vil foregå på Høstfestivalen. Høstfestivalen er en stor konfirmantfestival , som foregår i Hunstad Kirke , 15-18 november, med ca 300 ungdommer. Milkerne vil være en del av et stort lederteam. I tillegg skal alle ha en lokal praksis i sin menighet. Denne praksis planlegger du sammen med din lokale leder.

Samlingene på MILK. 

* Helgen 14 - 16 september på Skjerstad 

* 26 september - temakveld 

* 7 november - forberedelse til Høstfestivalen 

*15-18 november - Høstfestivalen 

* 28 november - avslutning/evaluering

Pris: 

Deltakelse på MILK-Kurset koster kr. 500,- Dette dekker alle utgifter på MILK-kursene og Høstfestivalen. 

Deltakelse på arrangementet forutsetter medlemskap i Nordland KFUK-KFUM. Se mer om medlemskap på https://kfuk-kfum.no/bli-med/bli-medlem 

Påmelding: 

Påmelding skjer på nett. Enten kan du melde deg på selv, eller få de ansatte i menighetene til å melde deg på. Gå inn på www.kfuk-kfum.no/nordland

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT MED EN AV OSS: 

Saltstraumen Menighet                   Innstranden Menighet 

Linn-Marie Estensen                       Marita Siversen 

E-post: le957@kirken.no                 E-post: ms868@kirken.no 

Tlf: 47457504                                  Tlf: 48895336