MILK-kurs KFUK-KFUM Bjørgvin 2018/2019

MILK-kurs KFUK-KFUM Bjørgvin 2018/2019

BLI MED PÅ MILK-KURS I REGI AV KFUK-KFUM BJØRGVIN! MILK står for «minilederkurs» og målgruppen er 15-16 åringer. Dette er et enkelt lederkurs for ungdom med liten ledererfaring. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM for å skape unge ledere til barne- og ungdomsarbeidet.

MILK-kurset skaper en mulighet til å integrere konfirmantene i menighetens arbeid etter konfirmasjonstiden. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid, og på den måten være med på å utdanne ledere til både til breddetiltak og ukentlige aktiviteter. MILK-kurset kan også være med på å styrke eksisterende barne- og ungdomsarbeid og å bygge opp nytt arbeid. Ved satsing over to-tre år kan en bygge opp en ledergruppe med tanke på klubb, kor, Ten Sing osv.


MÅLSETTING MED MILK: 

 • Skape et kurstilbud for ungdommene året etter konfirmasjonen i et kristent fellesskap i menigheten styrke troens liv hos kursdeltakerne 
 • Danne grunnlag for å videreutvikle lederidentitet hos ungdom 
 • Integrere fjorårskonfirmanter i menighetens øvrige arbeid, hvor det gis opplæring og omsorg 
 • Bruke kurset som et middel til å styrke eksisterende arbeid eller bygge opp et nytt barne- eller ungdomsarbeid 
 • Bidra til rekruttering av ungdomsleder til barne- og ungdomsarbeidet 
 • Bidra til helhetlig trosopplæring i menighetene


ANSVARSFORDELING 

KFUK-KFUM BJØRGVIN HAR ANSVAR FOR: 

 • Kursledelse 
 • Kursadministrasjon 
 • Tilrettelegge for fellessamlingene
 • Koordinering av felles weekend 
 • Oppfølging av de lokale veilederne 
 • Tilrettelegge for praksisoppgaver på kretsarrangement hvis deltakere ikke har mulighet for lokale praksisoppgaver 
 • Evaluering av kurset 


MENIGHETEN HAR ANSVAR FOR: 

 • Påmelding av sine kursdeltakere 
 • Oppfølging av sine kursdeltakere, inkludert gjennomføring av praksisoppgave i menighetens barne- og ungdomsarbeid 
 • Tegne kurskontrakt med sine kursdeltakere  
 • Gjennomføre to lokale kurssamlinger 
 • Delta på planlegging og gjennomføring av felles weekend 
 • Delta på planlegging og gjennomføring av tre fellessamlinger 
 • Delta i kursevalueringen 


SEMESTERPLAN 2018/2019:

19.september 2018 kl. 18:00-20:30: Fellessamling på Ynglingen Tema: «Jeg og de andre» 

31.oktober 2018 kl. 18:00-21:00: Fellessamling på Ynglingen Tema: «Lederen og organisasjonen» og forberede praksisoppgaver til Nattcup 

Fredag 9.november 2018: Nattcup i Haukelandshallen Oppmøte kl. 20:00. Ferdig kl. 07:00 lørdagsmorgen. 

November/desember 2018: lokalsamling i menighet Tema: «Jeg , Jeg og Gud» 

19.-20.januar 2019: MILK-weekend lørdag og søndag (uten overnatting) Tema: «Jeg og menigheten» og «gudstjenesten» 

08.-10.februar 2019: Vinterfestivalen på Voss (valgfri deltakelse) 

Mars 2019: lokalsamling i menighet Tema: «Lederen – trygg med andre» 

24.april 2019 kl. 18:00-21:00: Fellessamling på Ynglingen Tema: «Styrearbeid og organisering»

KURSBEVIS 

De fleste kursdeltakerne opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Alle som fullfører MILK-kurset får kursbevis ved kursslutt. 


KURSAVGIFT OG KURSMATERIELL 

Kursavgiften er på kr. 700,- per deltaker. Påmeldingsfristen er 1.september. Medlemskap i KFUK-KFUM på kr 200,- kommer i tillegg for de som ikke er medlemmer i KFUK-KFUM fra før. Kursavgiften inkluderer måltider på samlinger, mat og opplegg på weekend, deltakeravgift for Nattcup og kursmateriell. 

Alle kursdeltakere for eget deltakerhefte som inneholder oppgaver, tips, rom for notater m.m. 

Reise dekkes av den enkelte. 

Eventuell deltakelse på Vinterfestivalen kommer i tillegg, men MILK-kursdeltakere vil få en rabattert festivaldeltakeravgift. 


KONTAKTINFORMASJON 

Ønsker du som kursdeltaker mer informasjon om kurset? Ta kontakt med din lokale menighet. 

Generelle spørsmål om kurset kan også rettes til daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin, Alice J. Vatnehol på telefon 55606070/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no


brosjyre for nedlasting:

MILK 2018-2019.pdf


Filer for nedlasting