MILK-kurs KFUK-KFUM Bjørgvin 2019/2020

MILK-kurs KFUK-KFUM Bjørgvin 2019/2020

BLI MED PÅ MILK-KURS I REGI AV KFUK-KFUM BJØRGVIN! MILK står for «minilederkurs» og målgruppen er 15-16 åringer. Dette er et enkelt lederkurs for ungdom med liten ledererfaring. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM for å skape unge ledere til barne- og ungdomsarbeidet. Siste frist for påmelding er 27/9.

MILK-kurset skaper en mulighet til å integrere konfirmantene i menighetens arbeid etter konfirmasjonstiden. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid, og på den måten være med på å utdanne ledere til både til breddetiltak og ukentlige aktiviteter. MILK-kurset kan også være med på å styrke eksisterende barne- og ungdomsarbeid og å bygge opp nytt arbeid. Ved satsing over to-tre år kan en bygge opp en ledergruppe med tanke på klubb, kor, Ten Sing osv.

KFUK-KFUM Bjørgvin inviterer til samarbeid om felles MILK-kurs for menigheter som enten har for få deltakere til å gjennomføre eget kurs eller ikke har ressurser nok til å dra i gang eget kurs.


Oppdatert milk kurs

Høsten 2018 ble revisert MILK-kurs lansert på Trosopplæringskonferansen. Nye MiLK er helt digitalt. Det gjør at det er enkelt å ta i bruk om du har en PC, projektor og høytalere. Det er filmer til hver økt, kahoot (quiz) og en helt ny digital tavleapp som skal erstatte whiteboard. Kurset er også faglig oppdatert. Noe av det viktigste med det nye kurset er at vi søker å lære av forskningen på ledelse i akademia. Kirkelige ledertreningsprogrammer har i stor grad levd i sin egen sfære, uten å ta inn over seg hva forskningsmiljøer som BI og Universitetet i Oslo har lært om hva som er god ledelse. I utviklingen av nye MiLK har vi forsøkt å oversette innsikter om blant annet endringsledelse, relasjons-ledelse og verdibasert ledelse til nyttig kunnskap for ungdomsledere. I tillegg vektlegger vi fortsatt det bibelske og kirkelige perspektivet på det å være kristen ungdomsleder.


MÅLSETTING MED MILK

 • Skape et kurstilbud for ungdommene året etter konfirmasjonen i et kristent fellesskap i menigheten styrke troens liv hos kursdeltakerne 
 • Danne grunnlag for å videreutvikle lederidentitet hos ungdom Integrere fjorårskonfirmanter i menighetens øvrige arbeid, hvor det gis opplæring og omsorg 
 • Bruke kurset som et middel til å styrke eksisterende arbeid eller bygge opp et nytt barne- eller ungdomsarbeid  
 • Bidra til rekruttering av ungdomsleder til barne- og ungdomsarbeidet 
 • Bidra til helhetlig trosopplæring i menighetene


OMFANG OG TEMAER

Nye MiLK består av åtte økter på 2,5 timer hver, inkludert et felles måltid. Kurskveldene kan arrangeres en gang i måneden og er bygget opp rundt de åtte følgende temaene: 

 1. Vær deg selv 
 2. Stå opp for andre
 3. Mange slags ledere
 4. Ungt ansvar, voksent nærvær
 5. Makt, kropp og grenser
 6. Leder på leir
 7. Andaktskurs
 8. Gudstjenesten og ledelse

Øktene kan organiseres som kurskvelder, heldagssamlinger eller 2 helgesamlinger. Semesterplan for 2019/2020 legges opp etter ønske fra menighetene som deltar i samarbeidet.

Kursoppstart er 3.oktober 2019 kl.17:00 på Ynglingen i Bergen.

Utvidet påmeldingsfrist til 27.september.


ANSVARSFORDELING 

KFUK-KFUM BJØRGVIN HAR ANSVAR FOR:

 • Kursledelse
 • Kursadministrasjon
 • Tilrettelegging av kurssamlingene
 • Oppfølging av de lokale veilederne
 • Tilrettelegge for praksisoppgaver på kretsarrangementer hvis deltakere ikke har mulighet for lokale praksisoppgaver, eller ønsker praksisoppgaver på kretsarrangementer  
 • Evaluering av kurset


MENIGHETEN HAR ANSVAR FOR: 

 • Påmelding av sine kursdeltakere
 • Oppfølging av sine kursdeltakere, inkludert gjennomføring av praksisoppgave i menighetens barne- og ungdomsarbeid
 • Tegne kurskontrakt med sine kursdeltakere
 • Delta på planlegging og gjennomføring av fellessamlingene
 • Delta i kursevalueringen


KURSBEVIS

De fleste kursdeltakerne opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Alle som fullfører MILK-kurset får kursbevis ved kursslutt.


KURSAVGIFT OG KURSMATERIELL

Kursavgiften er på kr. 800,- per deltaker. Påmeldingsfristen er 1.september. 

Medlemskap i KFUK-KFUM på kr 200,- kommer i tillegg for de som ikke er medlemmer i KFUK-KFUM fra før. 

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, måltider på alle kurssamlinger, deltakeravgift for Nattcup og kursmateriell. Eventuell deltakelse på Vinterfestivalen kommer i tillegg, men MILK-kursdeltakere vil få en rabattert festivaldeltakeravgift. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke reisekostnader til/fra kurssamlinger. 


KONTAKTINFORMASJON

Ønsker du som kursdeltaker mer informasjon om kurset? Ta kontakt med din lokale menighet. 

Generelle spørsmål om kurset kan også rettes til daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin, Alice J. Vatnehol på telefon 55606070/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no 


BROSJYRE FOR NEDLASTING:

MiLK brosjyre 2019_2020.pdfØkonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond

Filer for nedlasting