Regionmøte for KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus

Regionmøte for KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus

Velkommen til det aller første regionmøte for KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus. På regionmøte gjennomføres en rådslagning om programmer og strategisk arbeid i regionen, samt valg av regionråd.

Sted: Majorstuen kirke, Kirkeveien 84

Tidspunkt: 17.00-18.30


Husk å opprette fullmakt til enhetens representanter.

Regionmøtet er Region Oslo og Akershus sitt årsmøte. 


Regionmøtets sammensetning:

- Regionrådet

- Representanter fra enhetene med:

    - Under 50 medlemmer: 2 representanter

    - Fra 50 opptil 100 medlemmer: 4 representanter

    - Fra 100 opptil 150 medlemmer: 6 representanter

    - Fra 150 og flere: 8 representanter

For enheter for barn skal den ene representanten være ansvarlig voksenleder. Hovedforeninger med direktemedlemmer, teller på lik linje med en enhet. Enheter som ikke ønsker å benytte seg av sin repesentasjonsrett, kan la hovedforeningen enheten er knyttet inn under, representere enheten på regionmøte. 

- Ansatte med tale- og forslagsrett

- Inviterte gjester kan innvilgestale- og forslagsrett


Innkalling og saksliste_regionmøte_270518.pdf