SPEKTER Ten Sing 2017

Bli med i kjempekor på SPEKTER!

KFUK-KFUM inviterer alle Ten Singere i Norge til å være med i et stort kor på hovedscenen på festivalen SPEKTER på Kalvøya!

  • Alle Ten Sing grupper kan stille med inntil 6 personer 
  • Gruppa blir enige om hvem som stiller
  • Det er ingen krav til den som skal være med utover at man må være i stand til å lære seg en korstemme på egenhånd i forkant av festivalen
  • Det blir sendt ut lydfil og noter god tid i forveien

Det blir gjennomført en felles korøvelse med alle deltakerne i løpet av SPEKTER og koret vil opptre en gang i løpet av festivalen på hovedscenen. 

Påmelding skjer via ansvarlig voksenleder i gruppa. Gruppa velger selv hvordan utvelgelsen av de seks personene skal gjennomføres, men det er en fordel om man kan fordele på de ulike stemmegruppene. 

Påmelding via påmeldingsknappen på denne siden eller www.connect.kfuk-kfum.no innen 15. mai

Spørsmål kan rettes til espen@kfuk-kfum.no

Vi sees på SPEKTER!