Ungdomsting 2018

Det er fortsatt mulig å melde seg på!

UNGDOMSTING 10. mars 2018 på Krinskontoret i Førde 

Ungdomsting er plassen for å lære om KFUK-KFUM, demokrati og saker til årsmøtet. 

Ungdomsting (UT) har eige program på laurdag kveld og søndag starter vi årsmøte for Sogn og Fjordane krins kl. 14.15 på Thon Hotell Førde vis a vis Krinskontoret. I vedtektene for UT står det «Alle einingar kan sende fire utsendingar med stemmerett til UT. 

Einingar med meir enn 50 medl. kan møte med ein utsending ekstra for kvar tiande representant dei har over 50 medl. Fleire i eininga kan delta, men då utan stemmerett.»

PROGRAM 

LAURDAG (KFUK-KFUM Sogn og fjordane`s lokaler – Hafstadveien 28a, Førde) 

Kl.18.00 Pizza Kl.18.30 Norges KFUK-KFUM v/ Gen. Sekr. Øystein Magelssen – hvorfor har vi demokrati i KFUK-KFUM? kl. 

19:00 Start Ungdomsting 

 Saker: 

1. Val av møteleiing, referent og teljekorps 

2. Oppteljing av røysteføre 

3. Protokoll frå UT 2016 (ikkje UT i 2017) 

4. Rapport frå arbeidet i UU 2017 

5. Innkomne saker 

6. Saklista til Årsmøtet Saker: 

7. Val: a. Ungdomsutvalet (min. 3 representantar veljast) 


SØNDAG: 

11.00 KFUK-KFUM Gudstjeneste i Førde Kirke v/ Gen. Sekr. Øystein Magelssen 

13:00 Lunchbuffet på Thon Hotell (kr. 280,-) (påmelding innan 9. mars til krinskontoret (46915529, eller sfj@kfuk-kfum.no) 

14.00- Årsmøtet i KFUK-KFUM Sogn og Fjordane startar på Thon Hotell Førde -

16.30 Avslutning med kollekt til krinsen 

Påmelding

Påmelding går via din einingsleiar! Pris: kr. 150,- pr. person, Ta med skrivesaker! NB: Snakk med vaksenleiar om transport Eininga betaler! Dette er ei investering for framtida. Overnatting? Ta kontakt med krinsleiar Bente Christin Eriksen, tlf. 91173079