VIL- kurs "Voksne i ledelse" 2018-2019 KFUK-KFUM Bjørgvin

VIL- kurs

Vi starter opp eget lederkurs for unge voksne og voksne: "Voksne i ledelse" - VIL-kurs. Er du klar for nye utfordringer? Vil du lære å utvikle deg som leder? Trenger du faglig påfyll? Ønsker du å lære sammen med andre unge voksne i trygge, sosiale og utviklende rammer? Bli med på VIL-kurs!

HVA ER VIL-KURS?

Skoleåret 2018/2019 gjør vi ett nytt forsøk og inviterer til VIL-kurs! VIL står for "voksne i ledelse" og er et lederkurs for unge voksne og voksne fra 19 år og oppover. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM Bjørgvin og godkjent av Kristelig Studieforbund (K-stud.). 

VIL-kurs er kurset for deg som har ledererfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid, men som ønsker å lære mer og utvikle deg som leder. VIL-kurs gir innsikt og fordypning de tre viktige byggestenene i lederteori; psykologi, teologi og pedagogikk. På VIL-kurs blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et åpent, inkluderende og trygt lederfellesskap.

Kursmodellen for 2018/2019 består av 9 kurssamlinger. Samlingene vil foregå i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen sine lokaler (Nedre Korskirkeallmenning 4) i Bergen sentrum, på tirsdagskvelder fra kl. 18:00 til 21:30.  Februarsamlingen er en lørdagssamling og vil foregå på dagtid på Voss, som en del av seminartilbudet for unge voksne på Vinterfestivalen på Voss. 

Informasjonsbrosjyre om kurset kan lastes ned her: VIL kurs 2018-2019.pdf

KURSINNHOLD 

VIL-kurset består av tre tematiske moduler: Psykologi, teologi og pedagogikk. 

DEL 1: PSYKOLOGI 

I psykologidelen lærer vi om psykologiske gruppeprosesser, kognitiv læringspsykologi og religionpsykologiske fenomener og ritualer. Vi jobber med speilingsteori og sjelesorg og lærer om hvordan psykiske utfordringer påvirker og kommer til uttrykk. Vi ser også på hvordan læring og ferdigheter henger sammen, og hvordan forstå den enkelte. Vi snakker også om hva er normalitet, om den gode samtalen, og psykisk helse. 

DEL 2: TEOLOGI 

I teologidelen lærer vi om troens grunnlag, tolkning og teologiske forståelse. Vi jobber med forkynnelse i ungdomsarbeid, men utgangspunkt i Bibelforståelse, -kunnskap og -tolking,  og  vår lutherske arv. Vi jobber med forståelse av kristen trosetikk og prinsipper for god sjelesorg for barn og unge. Vi lærer også om ulike Bibelsyn og viktige bibelske tekster i lederteori.  Vi snakker om hva tror jeg på - kirkens tro,  hva ønsker jeg gi videre fra min tro, hva trenger jeg å vite og hva er bare 'tro'.  

DEL 3: PEDAGOGIKK 

I pedagogikkdelen lærer vi om kognitive nervopsykologiske prosessene, om læring og tekning (PASS-prosessene), vi jobber med analyse av undervisningsopplegg, og forskjeller og likheter mellom formidling og refleksjon. Vi jobber også med hvordan veiledning og formidling av tro skjer. Vi deler erfaringer med hverandre.


Kursplan

16.oktober 2018: "Forholdet mellom tro og psykologi" 

13.november 2018: "Jeg hater meg" - om tunge tanker, normalitet, den gode samtalen og psykisk helse. 

11.desember 2018 

15.januar 2019 

9.februar 2019 (NB: lørdag, vil foregå i seminartiden på Vinterfestivalen på Voss) 

19.mars 2019 

9.april 2019 

23.april 2019 

21.mai 2019 


KURSAVGIFT 

Kursavgiften er på 900 kr (forutsetter medlemskap i KFUK-KFUM). Kursavgiften er for hele kurset, og dekker kursmateriell og enkelt varmt måltid på samlingene. Reise dekkes av den enkelte kursdeltaker. 


PÅMELDING OG OPPTAK 

Påmeldingsfrist er 12.oktober. Bindende påmelding.  Fortløpende opptak. Det er en forutsetning for kursoppstart at minimum 10 stykker melder seg på kurset innen fristen. 

Påmelding gjøres enten i KFUK-KFUM Connect ved å trykke på den blå "påmeldingsknappen" eller på e-post. 

E-posten skal da inneholde følgende personalia: navn, fødselsdato, postadresse, e-postadresse, mobilnummer, hvilken menighet/ KFUK-KFUM gruppe du tilhører og eventuelle matallergier/ dietthensyn, sykdommer og andre behov vi bør være kjent med. 

Påmelding sendes til bjorgvin@kfuk-kfum.no 


KONTAKTINFORMASJON til arrangør

Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin krets, Alice Jeanette Vatnehol på tlf.nr. 55606070 (dagtid)/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no


Velkommen til VIL-kurs!


Filer for nedlasting