VIL- kurs "Voksne i ledelse " KFUK-KFUM Bjørgvin

VIL- kurs

Vi starter opp eget lederkurs for unge voksne og voksne: "Voksne i ledelse" - VIL-kurs. Er du klar for nye utfordringer? Vil du lære å utvikle deg som leder? Trenger du faglig påfyll? Ønsker du å lære sammen med andre unge voksne i trygge, sosiale og utviklende rammer? Bli med på VIL-kurs!

Hva er VIL-kurs? 

VIL-kurs står for "voksne i ledelse" og er et lederkurs for unge voksne og voksne fra 19 år og oppover. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM Bjørgvin og godkjent av Kristelig Studieforbund (K-stud.). 

VIL-kurs er et ledertreningskurs som består av 6 helgesamlinger fordelt på 1,5 år. Kurset er for deg som har noe ledererfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid, men som ønsker å lære mer og utvikle deg som leder. VIL-kurs gir innsikt og fordypning de tre viktige byggestenene i lederteori; psykologi, teologi og pedagogikk. 

På VIL-kurs blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et åpent, inkluderende og trygt lederfellesskap. 


Kursinnhold 

Del 1: Psykologi

I psykologidelen lærer vi om psykologiske gruppeprosesser, kognitiv læringspsykologi og religionpsykologiske fenomener. Vi jobber med speilingsteori og sjelesorg og lærer om hvordan psykiske utfordringer påvirker. 

Del 2: Teologi

I teologidelen lærer vi om troens grunnlag, tolkning og teologiske forståelse. Vi jobber med Bibelforståelse og vår lutherske arv. Vi jobber med forståelse av kristen trosetikk og prinsipper for god sjelesorg for barn og unge. 

Del 3: Pedagogikk

I pedagogikkdelen lærer vi om kognitive nervopsykologiske prosessene, om læring og tekning (PASS-prosessene), vi jobber med analyse av undervisningsopplegg, og forskjeller og likheter mellom formidling og refleksjon. Vi jobber også med hvordan veiledning og formidling av tro skjer. Vi deler erfaringer med hverandre.


Kurshelger høst 2017 og vår 2018 

Helg 1: PSYKOLOGI 1: Læren om oss selv  (08.-09.september 2017) 

Tema for helgen er bl.a. gruppepsykologi, læring og ferdigheter, og hvordan forstå den enkelte. Vi feirer også gudstjeneste sammen. 

Helg 2: PSYKOLOGI 2: virkelighet og forventninger – om følelser og psykisk smerte (17.-19.november 2017) 

Tema for helgen er bl.a. ritualer i menneskers liv, følelser og psykisk smerte, tilknytning, speilteori og samtaler med ungdom. 

Helg 3: TEOLOGI 1: Jeg vet på hvem jeg tror (26.-27.januar 2018) 

Tema for helgen er bl.a. min tro - kirkens tro, Bibelkunnskap, tolkning og forståelse, ulike Bibelsyn og viktig bibelske tekster i kristen lederteori. 

Helg 4: TEOLOGI 2: etikk og sjelesorg (6.-7.april 2018) 

Tema for helgen er bl.a. etikk, teologiske og etiske problemstillinger, sjelesorg og forkynnelse i ungdomsarbeid. 


Høst 2018: PEDAGOGIKK 1 og 2: Datoer er ikke fastsett. 


Kursavgift 

Kursavgiften er på 450 kr pr kurshelg for medlemmer i KFUK-KFUM (650 kr for ikke-medlemmer). Kursavgift kan betales med Vipps til #111766 eller tilsendt faktura. Kursavgift inkluderer programmateriell samt kost og losji på samlingene. Reise dekkes av den enkelte kursdeltaker. 


Påmelding og opptak 

Påmeldingsfrist er 1.september. 

Påmelding enten i KFUK-KFUM Connect eller på e-post. 

E-posten skal da inneholde følgende personalia: navn, fødselsdato, postadresse, e-postadresse, mobilnummer og eventuelle matallergier/ dietthensyn, sykdommer og andre behov vi bør være kjent med. I tillegg ønsker vi kort en kort beskrivelse av KFUK-KFUM-bakgrunn/ bakgrunn i barne- og ungdomsarbeid og motivasjon for kurset. Fortløpende opptak. Påmelding sendes til bjorgvin@kfuk-kfum.no 


Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin krets, Alice Jeanette Vatnehol på tlf.nr. 55606070 (dagtid)/ 98667869 eller e-post bjorgvin@kfuk-kfum.no