Vintertreff i Stryn 2018

Vintertreff i Stryn 2018

Ten Sing Norway kjem - Sølve Styve kjem - KJEM DU? Fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane møtes på Vintertreff i Stryn - 9.-11.02.18

Foreløpig Program

Fredag :

Konsert med Ten Sing Norway

Rolling Magazin med kveldsavslutning

Laurdag:

Vi startar med Singspiration ("Earlybirds symjehallen frå 07.30-08.30") etterpå vert det ulike seminar du kan delta på

Konsert 

Ten Sing konsert på kvelden

Etter konserten er det innebandy turnering

Det vert rom for øvingar for dei som treng det gjennom dagen

Søndag:

Rydding 

Førebuing til Gudstjeneste

Pris:

Medlem: 850,- 

Ikkjemedlem: 975,- 

Konfirmant: 925,- 

Reisefølgeleiar: (1 pr 10 deltakar er gratis) utover det 750,- 

 Arrangements avgift betalast inn seinast 3 dager før til konto: 3700 35 04426. Merk betaling med Namn på deltakar/gruppe og kva arrangement det gjelder.

Filer for nedlasting