ikon Min Connect

Camp Vestland

Sist oppdatert: 15. januar 2024
Har din menighet lyst til å reise på konfirmantleir og være del av et større fellesskap med andre menigheter? Høsten 2024 arrangerer KFUK-KFUM Camp Vestland for andre gang, etter stor suksess i 2023!

På Camp Vestland får konfirmanter og ungdomsledere oppleve en leir med relevant undervisning, aktiviteter i flotte omgivelser, show med mening og globalløp med flere hundre deltakere. Leiren kan være et startskudd for konfirmasjonstiden og en fantastisk arena til relasjonsbygging og felles opplevelser.

På Camp Vestland tar vi oss av undervisning og matservering, mens du som menighetsansatt kan bruke tid på å bygge relasjoner med konfirmantene og ungdomslederne du har med deg, være en del av et større faglig fellesskap og få inspirasjon til videre arbeid i din menighet. 


DATO OG STED:

Leiren varer i fire dager og finner i 2024 sted på Framnes vgs i Norheimsund.

Camp Vestland 2024: 6. - 9.oktober (første del av høstferien) 

Camp Vestland 2025: 5. - 8.oktober (første del av høstferien)
Kristian Engelstad Kvalem, prest i Kampen og Vålerenga menighet, deltok i 2023 på Camp Norefjell (KFUK-KFUMs konfirmantleir på østlandet) sier:

"Takk for en super leir! Det var supert å være med. Bra og gjennomtenkt opplegg, stor evne til å justere underveis for å gjøre det enda bedre, og veldig godt tilrettelagt. Tidligere leirer har jeg blitt fanget i ansvar for mange ting, men denne leiren hadde jeg (og de andre voksenlederne) tid og kapasitet til å se og følge opp konfirmanter og foreldre. Fantastisk å også få mulighet til å se de konfirmantene som ellers går litt under radaren fordi de er greie og enkle å ha med å gjøre. Vi vil gjerne være med neste år også."SOVE OG SPISE

På Camp Vestland bor og overnatter konfirmanter, ungdomsledere og ansatte på Framnes vgs (klasserom).

På leiren blir det daglig servert frokost, middag og kveldsmat. I tillegg legges det opp til å smøre matpakke til lunsj.

Alle måltidene vil bli servert innendørs. Allergier og dietter tas høyde for så lenge de blir registrert ved påmelding. Det vil være en kiosk på området som selger forskjellig typer enkel mat, drikke og snacks. Kiosken vil være åpen på bestemte tidspunkt og vil være merket med åpningstider.

UNDERVISNING

Gjennom leiren ønsker vi å bidra til at konfirmantene utvikler seg og får utforsket troen sin. Konfirmantene skal få anledning til å delta i ulike former for trospraksiser. Vi ønsker gjennom leiren å skape rom for å tro på Jesus Kristus og følge hans eksempel ved å kjempe for kjærlighet og rettferdighet. For å skape gode møteplasser for unge mennesker, spesielt på leir,  tar vi deres hverdag, kulturuttrykk og språk på alvor. Gjennom ung medvirkning, og ved å sette barn og unges behov først, sikrer KFUK-KFUM at undervisningen på Camp Vestland er relevant og i stadig utvikling. På Camp Vestland har leiren et overordnet tema som all undervisning og formidling tar utgangspunkt i. 

Gjennom undervisningen ønsker vi at konfirmantene skal oppleve at det er rom for å være seg selv, tro på Gud, og at de utfordres og gis verktøy til stå opp for andre og kjempe for rettferdighet og menneskeverd.

I løpet av leiren blir flere ulike temaer tatt opp, både i større og mindre grupper. Fra trosopplæringsplanen dekker vi mange av temaene under "Livstolkning og livsmestring": Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk og medarbeiderskap. Dette kommer til uttrykk gjennom ulike undervisningsbolker og aktiviteter. Det vil være trosvandring ute i naturen, undervisning om makt, kropp og grenser, undervisning om gudstjeneste og salmer og aktiviteter som tar for seg urettferdig fordeling i verden i dag.

Leiren inneholder ca. 20 godkjente undervisningstimer av de 60 timene konfirmasjonsopplegget skal inneholde.


TEMA

Temaet for Camp Vestland 202 er "I det store bildet". Vi skal utforske hvordan vi ofte ser verden og andre mennesker i biter, og hvordan Jesus lærer oss å se helheten. Jesus er Gud, den som står bak alt og som er meningen og sammenhengen i verden. Samtidig var Jesus et menneske, og ingen har tenkt så stort, levd så helt og elsker så dypt som ham. Jesus tar imot oss som hele mennesker, og møter oss på våre lyse og mørke dager i livet. 

For mange unge i dag kan lista for å kalle seg kristen være høy. Å være kristen handler ikke om å ha skjønt alt, eller om å prestere. Likevel kan vi la oss utfordre av hva Jesus sa og gjorde, og gjennom dette kan troen vår stadig være i utvikling. Å være kristen handler om troen på at vi er skapt i Guds bilde med våre tanker og følelser, kreativitet og engasjement.

Vi er alle skapt verdifulle, men med ulike egenskaper og forutsetninger. Det store bildet i verden gjenspeiler ikke alltid at alle er skapt med lik verdi. Dette er urettferdig. For å skape rettferdighet kreves det handling! Jesus kan være et forbilde på dette. Vi må tørre å gjøre noe med de strukturene som holder mennesker i fattigdom. Dette krever at vi våger å stå opp for oss selv og for andre. Vi må våge å si ifra og kreve endring når vi ser urettferdighet. Vi er alle en del av det store bildet, og sammen får vi utrolige ting til å skje!

Vi ønsker gjennom Camp Vestland å skape rom hvor konfirmantene opplever at Jesus er relevant i deres hverdag. Konfirmantene oppleve at de er verdifulle og elsket uansett. Vi ønsker at opplevelsen av å være på Camp Vestland skal gi dem mot og vilje til å være seg selv.

Gjennom leiren ønsker vi å bidra til utvikling av identitet og kristen tro. Konfirmantene får muligheten til å utforske ulike former for tro i praksis. Hver dag møter konfirmantene ulike mennesker som vil belyse temaene på ulik måte gjennom show, undervisning og kveldsavslutninger. 
AKTIVITETER

Det vil være et bredt tilbud av aktiviteter og seminarer; morgen- og kveldsshow, sandvolleyball, frisbeegolf, rulleskøytebane, globalløp, trosvandring ute i naturen, ballspill, hallaktiviteter, gode turmuligheter i fantastisk natur, fotball, hobbyaktiviteter, samfunnsengasjement og gudstjeneste er noen av dem.


Rammeprogram


UNGDOMSLEDERE

På leiren møter ungdomsledere fra ulike menigheter hverandre, og får ta del i et inspirerende fellesskap med ungdom som er engasjert i lignende arbeid. Under leiren vil det være lederkurs og sosialt opplegg for ungdomsledere. I tillegg vil ungdomsledere delta i ulike oppgaver knyttet til aktiviteter for konfirmantene. Det sendes også ut materiale til et leirlederkurs som vi anbefaler at gjennomføres lokalt med ungdomslederne i forkant av leiren. PRISER

Konfirmant: 2700 kr
Ungdomsleder: 2700 kr
Voksenleder: 2700 kr
Ikke medlem: 300 kr mer pr. kategori

Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond HER


HVA FORVENTES AV DIN LOKALE GRUPPE

  • Ha ansvar for egne konfirmanter på leiren 

  • Stille med en leder over 18 år pr. 10.konfirmant.  Være ansvarlig for ro om natten for sine konfirmanter (det vil være satt opp nattevakter i tillegg).

  • Soveposesamling - Ha ansvar for og gjennomføre soveposesamling med sine konfirmanter hver kveld (ungdomsledere og/eller ansatte, medarbeidere)

  • Vaktoppgaver. Vaktplanen settes opp i god tid, og fordeles i henhold til deltakerantall i gruppa. 

    • Vakt under arrangementer i hallen 

    • Nattevakter (ca. 00:00 - 04:00 eller 04:00 - 08:00). 

  • Det vil kunne oppstå små oppgaver i løpet av uken som vi håper dere kan stille opp på. 

  • Dersom noen ønsker å undervise/bidra inn i undervisningsopplegg er dere mer enn velkommen til å ta kontakt.

Noen av funksjonene kan være én og samme person. Ungdomsledere kan benyttes som ansvarlig på rommene og som gruppeledere hvis de er egnet til det, men vi ønsker også at de som er ansvarlige for konfirmantene resten av året får en mulighet til å bli bedre kjent med sin gruppe ved å stille opp på disse oppgavene. 
SIKKERHET

KFUK-KFUM Norge vil legge grunnlag for et arrangement der deltakerne gjennom aktiviteter og opphold på leiren skal føle trygghet for liv og helse. Det lages derfor en egen sikkerhetsplan for arrangementet for å imøtekomme disse krav, samt kvalitetssikre sikkerhetsberedskapen. Sikkerhetsplanen tar utgangspunkt i «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» som er utarbeidet av Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Planen brukes som grunnlag for alle involverte parter under leiren, herunder leirens administrasjon, frivillige og de nødvendige samarbeidspartnere.

Det vil være sanitet til stede under hele Camp Vestland. Påmeldte menigheter vil få tilsendt en sikkerhetsinnstruks som gjelder for leiren. Det utføres en ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) i forkant av arrangementet med mål om å oppdage mulige risikoer og sette inn forebyggende tiltak mot disse.


POLITIATTEST OG EGENERKLÆRING

På arrangementer i regi av KFUK-KFUM Norge krever vi at alle barn som deltar skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Alle frivillige over 15 år som står i et tillitsforhold til mindreårige under 18 år skal underskrive KFUK-KFUMs egenerklæring og fremvise politiattest. For Camp Vestland betyr dette alle medarbeidere, inkludert seminarledere og alle som er påmeldt som ansvarlige ledere og ungdomsledere skal fremvise gyldig politiattest. Når det gjelder ungdomsledere og kirkelig ansatte har vi to alternativer:

1) menighet henter selv inn politiattester for alle ledere over 15 år og bekrefter dette overfor KFUK-KFUM;

2) ungdomslederne søker politiattest med dokumentasjon på frivillig engasjement i KFUK-KFUM. Påmeldte menigheter vil få mer informasjon om dette.

ANKOMST

Leiren finner sted på Framnes vgs, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund. Hver enkelt menighet ordner transport til sine deltakere. Det går kollektivtransport/buss til Norheimsund fra Bergen, men med over 300 deltakere kan det være lurt å leie buss. Dersom dere er en liten gruppe bidrar vi gjerne med å sette dere i kontakt med andre menigheter så dere får fylt opp en buss. Vi er også i kontakt med Tide for å se om det er mulig å sette opp ekstra busser til kollektiv transport Bergen/Norheimsund t/r. Innsjekk skjer fra kl. 13.00 dagen leiren starter.

PÅMELDING 

Meld din menighet på ved å trykke her

Du kan også melde interesse på campvestland@kfuk-kfum.no

Har du spørsmål eller vil vite mer? Ta kontakt på campvestland@kfuk-kfum.no eller kontakt prosjektleder Kristin Edvardsen Engeberg på tlf 93625110.

Menigheter som er påmeldt Camp Vestland vil motta egen informasjon med frist for registrering av enkeltdeltakere og fakturering. Vi har gode systemer for fakturering som også kan brukes til å ta inn en eventuell lokal avgift for konfirmasjonstiden.


FRIVILLIG

Bli med som frivillig! Les mer og meld din interesse her eller send en e-post til campvestland@kfuk-kfum.no


SIKKERHET

På Camp Vestland skal deltakerne gjennom aktiviteter og opphold på leiren føle trygghet for liv og helse. Når det nærmer seg leir vil påmeldte menigheter få informasjon om sikkerhetsplaner o.l. Påmeldte menigheter oppfordres til å også lage egne sikkerhetsplaner.
KONTAKT

Ved spørsmål, ta kontakt med campvestland@kfuk-kfum.no 

Jesus møtte alle mennesker med respekt og kjærlighet, og hadde en særlig omsorg for de som falt utenfor. I KFUK-KFUM skal den samme nestekjærligheten og rausheten prege våre fellesskap og vår kamp mot utenforskap og diskriminering. På Camp Vestland er alle velkommen uavhengig av kategorier som kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsvariasjon, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi vil gi alle like muligheter til å leve og vokse i tro, og utfolde og utvikle sine evner og egenskaper.

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer