ikon

Festivalsjef til På Holmen 19.-21.5.2023

Publisert: 7. november 2022
Sist oppdatert: 16. november 2022

KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets søker 2 festivalsjefer for festivalen “PÅ HOLMEN” 


Knattholmen leirsted ble kjøpt av Vestfold og Telemark krets for 100 år siden. Vi skal feire med blant annet en festival for familier og ungdom.


KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 


Vi søker to festivalsjefer til KFUK-KFUM Vestfold og Telemarks jubileumsfestival på Knattholmen i mai.  Festivalsjefene har ansvar for prosessen frem mot og gjennomføringen av festival 19.-21.5.2023. Jobben er kreativ og praktisk, samtidig som man får mulighet til å tilegne seg prosjektledererfaring.


Som festivalsjef vil du jobbe i team sammen med den andre festivalsjefen under tett oppfølging og arbeidsledelse av en ansatt i KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets.


Festivalen markerer 100-årsjubileet av Knattholmen leirsted i Sandefjord. Vi arrangerer parallelt familie- og ungdomsfestival 19.-21.mai 2023. Hovedmålet for prosjektet er å synliggjøre Knattholmen som en sosial møteplass for barn og unge. Det er et mål å lage en festival ved bruk av frivillige og gjøre Knattholmen leirsted kjent for nærmiljøet og region som et sted for utfoldelse og aktivitet året gjennom. Målet er lav deltakeravgift på arrangementet for å senke barriere for deltakelse. 


Vestfold og Telemark krets ønsker med festivalen å skape et åpent, inkluderende og trygt fellesskap for familier og unge mennesker, med et relevant programinnhold, der deltakere kan få utløp for sine interesser, oppleve nye ting, få nye venner, bli utfordret og engasjert. Festivalen arrangeres i samarbeid med Forandringshuset Sandefjord.


Arbeidstid:

Oppstart ønskes så raskt som mulig. Dette er en honorert deltidsstilling. Det beregnes omtrent en halv arbeidsdag i uken i tillegg til å delta på festivalen uke 20, i 2023 (opprigg 15.-16. mai og 18. mai festival 19.-21. mai og nedrigg 21. mai). Det forventes også deltakelse på evalueringsmøter juni 2023 med nærmeste leder, prosjektgruppen og andre frivillige. Arbeidstid planlegges sammen med din nærmeste leder. Det må påregnes arbeid kveld og helg i løpet av året. Det er en honorert deltidsjobb som skal fungere godt i samspill med skole og studier.


Arbeidssted: 

Festivaluke, adresse: Natholmen 20, Sandefjord


Arbeidsoppgaver:

 • Lede en prosjektgruppe (Familie og Ungdomsfestival)
 • Sette sammen og lede øvrige frivillige
 • Ansvar for programmet 
 • Kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere
 • Sammen med nærmeste leder har ansvar for sikkerhet og beredskap
 • Sende ut nødvendige informasjon til påmeldte deltakere, grupper og foresatte
 • Lede evalueringsprosessen i etterkant av festivalen med prosjektgruppen
 • Overholde budsjettrammer gitt av nærmeste leder


Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull
 • Er kreativ og positiv
 • Liker å jobbe i team
 • Evner å se ungdom som eksperter på egen virkelighet
 • Lederegenskaper
 • Løsningsorientert


Vi tilbyr:

 • En meningsfull oppgave
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige
 • Relevant opplæring og tett oppfølging
 • Honorar på kr 20 000
 • Jobb- og studierelevant erfaring med prosjektledelse 


Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUMs visjon, oppdrag og verdier, les mer om dette på våre nettsider. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Politiattest må fremlegges, dette hjelper vi deg med dersom du får jobben. 


Har du spørsmål ta kontakt med Daglig leder i KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets, Helene Matre Berge, 91825637 eller helene.matre.berge@kfuk-kfum.no


Søknadsfrist: Snarest

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

Send søknad og CV til: helene.matre.berge@kfuk-kfum.no


KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer