ikon

KFUK-KFUM Forandringshuset Sandefjord søker: Prosjektmedarbeider Aktivitetstilbud for barn og unge (treårig 100% prosjektstilling)

Publisert: 19. mai 2022
Sist oppdatert: 19. mai 2022

KFUK-KFUM Forandringshuset Sandefjord søker: Prosjektmedarbeider Aktivitetstilbud for barn og unge (treårig 100% prosjektstilling)

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge. 

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

OM FORANDRINGSHUSET

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 12 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”.  

I 2018 ble det gjennomført et forprosjekt med støtte fra KFUK-KFUM Sandefjord for å se på muligheter og potensiale for etablering av et Forandringshus i Sandefjord. Forprosjektet ble ledet av en styringsgruppe bestående av KFUK-KFUM Sandefjord, KFUK-KFUM Vestfold og Telemark, Forandringshuset Norge og Kirkens Bymisjon Sandefjord. Styringsgruppen leverte i 2019 en omfattende rapport som konkluderte med at det er potensiale for en slik satsning. Vi har derfor ansatt en prosjektleder for etablering og oppstart av Forandringshuset Sandefjord høsten 2022.

Nå søker vi deg som vil være med på laget for å bygge opp Forandringshuset Sandefjord som et kraftsenter for ungdomskultur og forebyggende arbeid i Sandefjord og slik bidra til å oppfylle vår visjon: 

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!”

ROLLE OG EGENSKAPER
Du skal ha en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp inkluderende og åpne møteplasser med tilhørende aktivitetstilbud for ungdommer gjennom Forandringshuset Sandefjord. Du er innovativ og utviklingsfokusert og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner med målgruppen. Samarbeids-ferdigheter og det å spille andre gode er noe som kjennetegner deg.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av aktivitet i samarbeid med ungdom, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Koordinere arbeidet med konsepter for målgruppen, som f.eks. United Sisters og Prosjekt nettverk.
 • Informasjon og markedsføring på sosiale medier.
 • Rekruttering og oppfølging av ungdom og  aktivitetsgrupper. 
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige.
 • Jobbe tett sammen med prosjektleder for å bygge opp Forandringshuset Sandefjord

KVALIFIKASJONER

Du har:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkning av målgruppen.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og unge
 • Engasjement for, og erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted vil være i Sandefjord, kontorplass og øvrige fasiliteter avklares etter ansettelse. Du vil rapportere til prosjektleder for Forandringshuset Sandefjord. Sammen vil dere ha full fokus på  etableringsprosjektet i Sandefjord. En del arbeid på ettermiddag, i ferier og helger må påregnes.

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

VI TILBYR

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Gyldig politiattest må fremlegges. 

Ta gjerne kontakt med Prosjektleder  i KFUK-KFUM Forandringshuset Sandefjord, Rebekka Dvergastein Dahle,  på telefon 414 12 465 for mer informasjon om stillingen. 

For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringhuset.no

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 12. juni 2022

til toppen
Ikon