ikon

KFUK-KFUM Norge søker Personal- og utviklingsrådgiver

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 30.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre.

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.


Organisasjonen er i vekst og vi ser behov for mer kompetanse og kapasitet på området organisasjonsutvikling. Mye av utviklingen skjer gjennom tett oppfølging av ansatte og lokale tillitsvalgte. Du vil jobbe i et team på totalt fire personer.

Vi søker en fleksibel og nytenkende Personal- og utviklingsrådgiver til å bidra i videreutviklingen av våre HR-prosesser, rutiner og personalpolitikk for å styrke organisasjonsutviklingen. Stillingen passer for deg som ønsker å arbeide bredt og utvikle deg videre innen operativ og strategisk HR. Det er en fordel med noen års arbeidserfaring innen organisasjonsutvikling eller HR.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre god organisasjonsutvikling i tråd med Langtidsstrategien KFUK-KFUM 2025.

 • Legge til rette for god personaloppfølging i tråd med organisasjonens vedtatte organisasjonsstruktur.

 • Bistå med utforming og gjennomføring av samhandlingsrutiner, fagsamlinger, m.m.

 • Følge opp og bidra i arbeidsledelsen av lokalt og regionalt ansatte

 • Bistand overfor ledere innen spørsmål knyttet til personalforvaltning og arbeidsrett.

 • HR-analyser og kvalitetssikring av prosesser og rutiner.

 • Løpende ad-hoc oppgaver innen HR-området.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse innen fagområdet.

 • Personalfaglig kompetanse eller dokumentert realkompetanse.

 • Dokumentert kompetanse om hva som skaper resultater i en organisasjon.

 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Egenskaper

 • Dyktig relasjonsbygger.

 • Selvstendig, serviceinnstilt og nytenkende.

 • Identifiserer deg med KFUK-KFUM formål og verdier.

 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 • Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Spennende utviklingsmuligheter.

 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 • Sentral kontorplass i Oslo sentrum. 


Politiattest må fremlegges. Ta gjerne kontakt med personalsjef Arve K. Mannfjord, tlf. 924 82 822 eller avdelingssjef for Program og organisasjonsutvikling Marianne Brekken, tlf.  416 20 552 for mer informasjon om stillingen.


KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 


Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 25.01.2022

til toppen
Ikon