ikon

KFUK-KFUM søker hovedleder for Ten Sing seminar 2022

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

Vi søker en hovedleder til Ten Sing seminar 2022. Hovedleder har hovedansvaret for prosessen frem mot og gjennomføringen av Ten Sing seminar 2022. Jobben er kreativ og praktisk, samtidig som man får mulighet til å tilegne seg prosjektledererfaring. 

Som hovedleder vil du jobbe selvstendig, i team med frivillige og under oppfølging og arbeidsledelse av Musikkoordinator i KFUK-KFUM. 

Ten Sing seminar er vår viktigste opplæringsarena for unge ledere i Ten Sing. Gjennom en ukes samling får de oppleve å bygge et sosialt nettverk med andre unge ledere, oppleve mestring og være en del av et fellesskap. De skal få utfordring og lære nye ting, både praktiske ferdigheter 

Arbeidstid: 

Stillingen har oppstart i januar. Dette er en lønnet deltidsstilling i 20%. Det beregnes omtrent en hel arbeidsdag i uken i tillegg til å delta på seminar i uke 30, 2022. Det forventes også deltakelse på evalueringsmøter tidlig høst 2022 med nærmeste leder, prosjektgruppen og andre frivillige. Arbeidstid planlegges sammen med din nærmeste leder. Det må påregnes arbeid kveld og helg i løpet av året. Det er en deltidsjobb som skal fungere godt i samspill med skole og studier. 

Arbeidsoppgaver: 

- Sette sammen og lede en prosjektgruppe 

- Sette sammen og lede øvrige frivillige 

- Ansvar for program og seminarer 

- Kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere herunder Sunnmøre Folkehøyskole 

- Sammen med nærmeste leder ha ansvar for sikkerhet og beredskap - Sende ut nødvendige informasjon til påmeldte deltakere, grupper og foresatte - Lede evalueringsprosessen i etterkant av festivalen med prosjektgruppen - Overholde budsjettrammer gitt av nærmeste leder 

Personlige egenskaper: 

- Ansvarsfull 

- Er kreativ og positiv 

- Liker å jobbe i team 

- Evner å se ungdom som eksperter på egen virkelighet 

- Lederegenskaper

- Løsningsorientert 

Vi tilbyr: 

- Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige - Relevant opplæring og tett oppfølging 

- Lønn etter avtale 

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUMs visjon, oppdrag og verdier, les mer om dette på våre nettsider. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Politiattest må fremlegges, dette hjelper vi deg med dersom du får jobben. 

Har du spørsmål ta kontakt med musikkoordinator Espen Kvamen Amundsen, 41612150 eller espen@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist: 10.01.2022

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

Send søknad og CV til: espen@kfuk-kfum.no 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

til toppen
Ikon