ikon

Leksehjelper Ung inkludering

Publisert: 24. oktober 2022
Sist oppdatert: 24. oktober 2022

Vil du være leksehjelper for ung inkludering i skolen?

KFUK-KFUMs satsning på Ung inkludering i skolen jobber for å fremme inkludering av ungdommer med kort botid i Norge og har som mål å skape gode, likeverdige og anerkjennende aktiviteter og møteplasser med trygge og utviklende fellesskap for alle elever i skolen. Ung inkludering i skolen tilbyr bl.a. leksehjelp og sosiale samlinger etter skoletid for ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole. Teamet av leksehjelpere består av ungdommer fra videregående og oppover. Teamet bidrar til å skape trygge fellesskap og aktiviteter som bygger relasjoner og gir ungdommene språklige og sosiale mestringsopplevelser.

Nå trenger vi leksehjelpere til leksehjelp for elever i velkomstklasser på Hauger ungdomsskole i Bærum. Leksehjelpen er hver mandag fra kl. 14.30 til 17.00, utenom skolens fridager og ferie.

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelpe ungdommene med skolearbeidet
 • Delta og gjennomføre språk- og/eller relasjonsfremmende aktiviteter 
 • Bidra til å skape et åpent, trygt og inkluderende miljø hvor ungdommene føler seg sett, opplever mestring og kjenner seg som en viktig del av fellesskapet 
 • I samarbeid med ungdommene og andre i teamet av leksehjelpere vil det også være noe planlegging av aktiviteter og sosiale samlinger 

Vi søker etter unge engasjerte leksehjelpere som har lyst å gjøre en forskjell for ungdommer med kort botid i Norge. Er du åpen, positiv, sosial og liker å bli kjent med nye mennesker? Vil du bidra til å skape trygge, inkluderende møteplasser for ungdom med kort botid i Norge og motivere til språklæring og relasjonsbygging? Har du selv kommet til Norge som barn/ungdom og har egne erfaringer om hvordan det er å være ny i et land? Synes du dette høres interessant ut? Send CV og en kort søknad om hvem du er og hva som motiverer deg til å være leksehjelper.

Hva forventes av deg som leksehjelper: 

 • Signere KFUK-KFUMs egenerklæring 
 • Fremvise politiattest
 • Delta i gjennomføringen av ukentlig leksehjelp på en/flere skoler i området (ca. to og en halv time i uka + evaluering ca. 20 min)
 • Delta i evalueringsarbeid og noe planlegging

Vi tilbyr:

 • Spennende samarbeid med andre ungdommer/unge voksne
 • Relevant kursing og oppfølging
 • Tilbud om lederkurs 
 • Lønn etter tariffavtale
 • Referanse og attest 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, religion, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

For ytterligere informasjon kontaktes Ingeborg Seim Grøvlen (Prosjektkoordinator Ung inkludering) tlf: 911 45 069 

Søknad med CV sendes til: ingeborg.grovlen@kfuk-kfum.no

Søknader vurderes fortløpende. Søknadsfrist 1. desember.

OM ARBEIDSGIVEREN

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

til toppen
Ikon