ikon Min Connect

Programarbeider - Barn, unge og ledertrening

Publisert: 17. november 2022
Sist oppdatert: 17. november 2022

Programarbeider 

Barn, unge og ledertrening

(3-årig prosjekt i 50-80% stilling)

KFUK-KFUM Ulriken


Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? KFUK-KFUM Ulriken, Landås, Løvstakksiden og Årstad menigheter søker deg som vil være med på laget og bidra til åpne og trygge fellesskap.

Årstad bydel har nærmere 45.000 innbyggere. Levekårsundersøkelser viser store forskjeller da både sonen med best og dårligst score ligger i bydelen. Videre har Årstad over 26% av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune. Flere gode aktører jobber for  barn og unge og KFUK-KFUM ønsker nå å utvide tilbudet. Prosjekt ledertrening baserer seg mest  på å rekruttere blant de som er konfirmert i kirkene våre. 


FOR STILLINGEN: 

Du vil ha ansvar for å utvikle, organisere og koordinere lederkurs samt oppfølging av grupper tilknyttet KFUK-KFUM. Dette arbeidet vil skje i samhandling med menigheter i bydelen. Du har kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og ungdom og fra frivillig arbeid. Du har gode samarbeidsevner, evner å gjennomføre prosjekter i henhold til mål og strategiplaner. Du er nettverksbygger og har gode kommunikasjonsevner.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Sammen med lokale menigheter organisere og lede gjennomføring  av lederkurs
 • Feiring og oppfølging av grupper tilknyttet KFUK-KFUM Ulriken (barnekor, Ten Sing, Tweens og klubb) med primært leder-omsorg og rekruttering. 
 • Bygge nettverk, rekruttere og markedsføre tilbudene til foreningen
 • Andre arbeidsoppgaver etter avtale med daglig leder / foreningsstyret. 


DU HAR:

 • Engasjement for og liker å jobbe med barn og unge og gi de mulighet til å vokse og utvikle seg som hele mennesker.
 • Relevant utdanning og/eller erfaring fra barne- og ungdomsfeltet.
 • Har erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid, og gjerne fra organisasjonslivet.
 • Har gode samarbeidsevner, er strukturert og kan jobbe selvstendig.


VI TILBYR: 

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver. 
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige. 
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM sin visjon, oppdrag og verdier. Politiattest vil bli etterspurt. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe reisevirksomhet og helgearbeid må påregnes. 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

Ta gjerne kontakt med styreleder Maren Tischendorf (938 90 490) eller daglig leder Jan Frode Sandvik (918 84 542) for mer informasjon om stillingen. 

Søknad med CV sendes: ulriken@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist er 1. desember 


Om arbeidsgiveren:

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere, 400 grupper og virksomheter og cirka 150 ansatte over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. Aktivitetene er alt i fra Folkehøgskole, Åpen Barnehage, lavterskel kulturtilbud til barn og unge, Forandringshus, Ten Sing, idrettslag og et stort antall leirer over hele landet. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

Formålet til KFUK-KFUM Norge er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. For mer informasjon, se kfuk-kfum.no

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer