ikon

Programmedarbeider barn og unge KFUK-KFUM Østfold - ny utlysning

Publisert: 21. april 2022
Sist oppdatert: 21. april 2022

2-årig prosjektstilling 30-50%. 

KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. KFUK-KFUM Østfold søker en programarbeider som vil skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker i kirke og samfunn med hovedvekt på Fredrikstad. Du vil ha ansvar for å initiere og gjennomføre konkret utviklingsarbeid sammen med ungdom, i tett samarbeid med offentlige, kirkelige og ideelle aktører på feltet, og med god støtte fra kretsstyret og kollegaer i KFUK-KFUM.

 Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Igangsette og utvikle nytt arbeid  for barn og unge med hovedfokus i Fredrikstad. 
 • Etablere og utvikle samarbeid med bispedømmet, menigheter og andre samarbeidspartnere. 
 • Oppnå vekst i organisasjonen ved å starte opp nytt arbeid.
 • Ansvar, i samarbeid med andre,  for planlegging og gjennomføring av arrangementer, kurs, leirer og ledertrening.
 • Skrive og rapportere på prosjektsøknader.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og nettverksbygging.
 • God kjennskap og stort engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår.
 • Har noe kjennskap til det kirkelige landskapet.
 • Har relevant utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Har gode samarbeidsevner, men som samtidig kan jobbe selvstendig.
 • Har god muntlig og skriftlig kompetanse 

  Vi kan tilby:

 • Stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag. 
 • En spennende og variert jobb med stort potensial. 
 • Kontor til disposisjon i Fredrikstad
 • En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et godt og lærerikt kollegafellesskap med andre ansatte i organisasjonen. 
 • Fleksibel arbeidstid. Må påregne arbeid en del ettermiddag/kveld/helg, men med muligheter for avspasering.
 • Støtte i et engasjert styre og frivillige medarbeidere.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM Norge sitt regulativ med gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med KFUK-KFUM Norges formål, kristne profil og verdier. Politiattest blir etterspurt. Stillingen kan passe for noen i et utdanningsløp. 

 Østfold KFUK-KFUM er en tradisjonsrik krets i KFUK-KFUM Norge. Kretsen har et aktivt leirsted, og driver en rekke aktiviteter for barn og ungdom.  Det er imidlertid et behov for å ta nye grep for å øke aktiviteten og antallet medlemmer. Dette er stillingen for deg som liker å jobbe med unge mennesker, skape aktivitet og tenke innovativt om hvordan KFUK-KFUM i Østfold best mulig kan svare på barn og unges behov.  Gjennom samarbeid med menigheter og andre, ønsker vi å bidra til møteplasser der  barn og unge reflekterer rundt egen tro og identitet og opplever å være del av et større fellesskap.

Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en verdens største  kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

  KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

For ytterligere informasjon kontaktes avdelingssjef for Program- og organisasjonsutvikling Marianne H. Brekken (tlf: 416 20 552, e-post: marianne.brekken@kfuk-kfum.no) og Ottar Leines (styreleder) tlf: 95 18 36 90. .  

 Søknad med CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 12.05.2022

 

 

til toppen
Ikon