ikon

Prosjektleder

Publisert: 7. september 2022
Sist oppdatert: 20. september 2022

FORANDRINGSHUSET HAUGESUND SØKER EN SAMFUNNSENGASJERT PROSJEKTLEDER i ettårig engasjement (100 % stillling)
    

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for de av oss som ekskluderes fra arbeid-og samfunnsliv? Brenner du for inkludering og integrering?  


Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på sosialt arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Vi skal i gang med et nytt prosjekt og søker nå prosjektleder.

PROSJEKTET

Forandringshuset Haugesund i samarbeid med Flyktningetjenesten har fått innvilget midler fra IMDi, for å iverksette et prosjekt med oppstart august 2022. Formålet med prosjektet er å skape en alternativ opplæringsarena for kvinner med fluktbakgrunn som trenger relevant kompetanse og arbeid.

STILLINGEN

Som prosjektleder for prosjekt vil du ha en helhetlig ansvar for drift, utvikling og gjennomføring av prosjektet.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

 • Budsjett, økonomistyring og resultatansvar 
 • Individuell oppfølging og opplæring av prosjektdeltakere
 • Søknadsskriving, rapportering og dokumentasjon av prosjektet
 • Etablere samarbeid med privat og offentlige aktører.
 • Utvikle et god og bærekraftig markedsplan
 • Utvikle strategi, konsept og driftsmodell

SENTRALE FERDIGHETER FOR Å LYKKES I JOBBEN

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evner å skape tillit og bygge relasjon.
 • Skaper entusiasme for endring og nye utfordringer
 • Analytisk og nytenkende
 • Jobber strukturert og evner å prioritere
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor
 • Selvgående,  proaktiv og stor handlingskraft
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

ERFARING OG UTDANNING  

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert relevant erfaring.
 • Erfaring fra oppfølgingsarbeid er en fordel 
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og samskaping
 • Kunnskap om målgruppen er en fordel
 • Er fortrolig med bruk av IKT-verktøy og sosiale medier
 • Kjennskap til Flyktningetjenesten og NAV sine virkeområder og målgruppe er en fordel

Vi kan tilby

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Muligheten til å jobbe i team med engasjerte kollegaer i åpen og ærlig arbeidskultur 
 • Mulighet for personlig vekst og faglig utvikling innen prosjektledelse, og samfunnsinnovasjon
 • Fleksibel og variert arbeidshverdag
 • Arbeidssted Forandringshuset Haugesund
 • Ett og halvt år prosjektstilling med mulighet for forlengelse, 100%
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 


Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Virksomhetsleder, Hiwot Hailu

Søknadsfrist: vurderes fortløpende

Tiltredes: Etter avtale

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no merk din e-post med stillingsnavn

For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringhuset.no

OM OSS

KFUK-KFUM jobber målrettet for å øke mangfoldet i alle deler av organisasjonen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. 

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM Norge og Forandringshusets formål, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes.

Politiattest må fremlegges. 

 

til toppen
Ikon