ikon

Prosjektleder for etablering av Forandringshuset Ellingsrud, treårig 100 prosent prosjektstilling

Publisert: 11. juli 2022
Sist oppdatert: 11. juli 2022

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker?

Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid, inkludering og ungdomskultur. Vi har som ambisjon å være en ledende aktør på barne- og ungdomsfeltet i Norge. Nå søker vi deg som vil lede arbeidet med å etablere Forandringshuset Ellingsrud. 

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå aktivitet på 12 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig ca 20.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid” som er i kontinuerlig utvikling. 

Nå søker vi deg som vil være med på laget som leder av Forandringshuset Ellingsrud og videreutvikle eksisterende aktivitet og etablering av ny aktivitet med mål om å danne et solid og bærekraftig tilbud. Du vil lede et team av engasjerte medarbeidere og ha det overordnede ansvaret for drift og videre utvikling og vekst av tilbudet. Det er p.t. en 100% stilling som prosjektmedarbeider som jobber med prosjekter og aktivitet på Forandringshuset Ellingsrud og årlig ca. 10-20 ungdom i deltidsstillinger. 

Nå søker vi deg som vil være med på laget og ha en ledende rolle i å etablere Forandringshuset på Ellingsrud, og slik bidra til å oppfylle vår visjon: “Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!”

For stillingen: 

Du vil ha overordnet ansvar for ledelse, utvikling og drift av Forandringshusets Ellingsrud, og være en viktig del av samarbeidet med øvrig stab i Oslo og Norge. 

Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, evner å samarbeide og spiller dine medarbeidere gode. 

Du er trygg i lederrollen og evner å jobbe strukturert og effektivt med driftsoppgaver samtidig som du er fleksibel og visjonær i utviklingsarbeidet. Du evner å lede et mangfoldig team av ungdom, frivillige og ansatte. Du ledes av og rapporterer til virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo.

Daglig arbeidsplass er i KFUK-KFUM Forandringshuset Ellingsrud. 

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Motivere og engasjere målgruppen, frivillige og ansatte.
 • Initiere, utvikle og igangsette prosjekter og tiltak i tråd med Forandringshusets målsettinger. 
 • Hovedansvar for programmering og gjennomføring av aktivitet i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere. Overordna ansvar for systematisk rekruttering og oppfølging av frivillige. Utvikle og gjennomføre piloter på aktivitet i samarbeid med målgruppa. Særlig ansvar for medvirkningsprosesser med målgruppen. 
 • Lede rekrutterings- og informasjonsarbeid ut mot målgruppe, kommune, skole og andre parter. 
 • Bygge nettverk og relasjoner med offentlige og ideelle aktører på feltet med mål om om felles satsing på forebyggende ungdomsarbeid og inkludering.
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet i Oslo. Oppfølging av eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.
 • Hovedansvar for å utvikling og etablering av tilbudet.  
 • Sikre finansiering til aktivitet og utvikling av Forandringshusets aktivitet på Ellingsrud. Budsjett og resultatansvar for prosjektet.
 • Oppfølging og implementering av rutiner og systemer som sikrer kvalitet.
 • Utvikle Forandringshuset Ellingsrud  i tråd med målsettingen, herunder oppfølging av metodikk og utvikling i konsepter og prosjekter. Samhandle med øvrig stab i KFUK-KFUM Forandringshuset om utvikling konsepter på Ellingsrud.

DU HAR:

 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkningsprosesser og relevant erfaring innen arbeid med barn og unge.
 • Relevant erfaring i prosjektledelse og igangsetting, og evner å få med folk. Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner og trives med å bygge gode team, nettverk og relasjoner. 
 • Engasjement for og erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling.
 • Eventuelt erfaring med innovativt og ideskapende arbeid i tråd med fastsatte mål og strategiplaner.
 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor, og som greier å bygge broer og koblinger mellom disse.
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

VI TILBYR: 

 • Meningsfulle, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.  
 • Spennende utviklingsmuligheter. 
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.

KFUK-KFUM jobber målrettet for å øke mangfoldet i alle deler av organisasjonen. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM Norge og Forandringshusets formål, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges. Oppstart etter avtale, om mulig 12.september 2022.

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo og Bærum Ingrid Elise Sigmundstad, tlf 928 67 305 for mer informasjon om stillingen (ikke tilgjengelig på telefon mellom 23. juli og 4. august). 

Les mer om Forandringshuset: forandringshuset.no

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist 9. august 2022. 

til toppen
Ikon