ikon

Prosjektleder Forandringshuset Haugesund

Publisert: 9. juni 2022
Sist oppdatert: 9. juni 2022

FORANDRINGSHUSET HAUGESUND SØKER EN SAMFUNNSENGASJERT PROSJEKTLEDER 

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for de av oss som ekskluderes fra arbeid-og samfunnsliv? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på sosialt arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Nå søker vi deg som ønsker å etablere og drive vår sosial entreprenørskaps kafè i Haugesund sentrum i et engasjement på 1,5 år  i 100% stilling med mulighet for forlengelse.


PROSJEKTET 

Forandringshuset Haugesund i samarbeid med Flyktningetjenesten har fått innvilget midler fra IMDi, for å iverksette et prosjekt med oppstart august 2022. Formålet med prosjektet er å skape en alternativ opplæringsarena for kvinner med fluktbakgrunn som trenger relevant kompetanse og arbeid. . Derfor ser vi  etter en initiativrik og dedikert lagspiller som skal ha ansvar for å følge opp og utvikle vår kafè prosjekt. Vi ser etter deg som har forståelse for sosialt entreprenørskap og kan bidra til at vi når våre sosiale- og økonomiske mål. Du er faglig dyktig og trives med å jobbe verdibasert.


STILLINGEN 

Som prosjektleder for prosjekt vil du ha en helhetlig ansvar for drift, utvikling og gjennomføring av prosjektet. Vi ser etter deg som har et stort samfunnsengasjement med grunderånd. 


SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER 

 • Budsjett, økonomistyring og resultatansvar 
 • Individuell oppfølging og opplæring av prosjektdeltakere
 • Søknadsskriving, rapportering og dokumentasjon av prosjektet
 • Etablere samarbeid med privat og offentlige aktører.
 • Utvikle en god og bærekraftig markedsplan
 • Utvikle strategi, konsept og driftsmodell 


SENTRALE FERDIGHETER FOR Å LYKKES I JOBBEN

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evner å skape tillit og bygge relasjon.
 • Skaper entusiasme for endring og nye utfordringer
 • Får med seg folk
 • Analytisk og nytenkende
 • Jobber strukturert og evner å prioritere selv når alt oppleves som like viktig
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor, og som greier å bygge broer og koblinger mellom disse
 • Selvgående,  proaktiv og stor handlingskraft


ERFARING OG UTDANNING

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert relevant erfaring 
 • Kjennskap til Flyktningetjenesten og NAV sine virkeområder og målgruppe er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging er en fordel 
 • Erfaring fra  prosjektledelse med dokumentert resultat
 • Erfaring med tverrfagligsamarbeid og samskaping
 • Kunnskap om målgruppen eller relevant erfaring og engasjement
 • Er fortrolig med bruk av IKT-verktøy og sosiale medier


Vi kan tilby:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Muligheten til å jobbe i team med engasjerte kollegaer i åpen og ærlig arbeidskultur 
 • Mulighet for personlig vekst og faglig utvikling innen prosjektledelse, og samfunnsinnovasjon
 • Fleksibel og variert arbeidshverdag
 • Arbeidssted Forandringshuset Haugesund
 • Ett og halvt år prosjektstilling med mulighet for forlengelse, 100%
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Virksomhetsleder, Hiwot Hailu 

Søknadsfrist: 20.06.2022

Tiltredes: Etter avtale

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringhuset.notil toppen
Ikon