ikon

Prosjektleder Strategi og medvirkning, 2 årig prosjektstilling

Publisert: 17. november 2022
Sist oppdatert: 18. november 2022

Vil du lede utviklingen av strategi- og medvirkningsprosesser for, av og med unge?

Foto: Maria Saxegaard

KFUK-KFUM søker: Prosjektleder Strategi og medvirkning (2 årig prosjektstilling) 

Som del av verdens største ungdomsorganisasjon YMCA og verdens største kvinneorganisasjon YWCA har vi en tydelig ambisjon om å være en ledende aktør på barne- og ungdomsfeltet i Norge. 

De siste 8 årene har KFUK-KFUM Norge målrettet arbeidet for svare opp barn og unges behov. Dette har resultert sterkt vekst og vi møter i dag 40 000 barn og unge årlig gjennom en rekke ulike aktiviteter - fra idrett, åpne barnehager, Forandringshus, barnekor, konfirmantleirer, Folkehøgskoler, lederutvikling og mye annet.  

KFUK-KFUMs langtidsstrategi skal vedtas på landsmøtet i 2025. Nå søker vi deg som vil være med på laget og lede strategiprosessen. Din hovedoppgave vil være å sikre planlegging og  gjennomføring av en bred, inkluderende og samskapende prosess i hele organisasjonen. Prosessen skal føre frem til viktige strategiske prioriteringer som vil gi retning for utviklingen av organisasjonens arbeid i lang tid fremover, og slik gjøre en forskjell for mange tusen barn og unge. 


For stillingen

Du vil ha et overordnet ansvar for strategiprosessen frem mot Landsmøtet i 2025. Herunder å legge til rette for gode medvirkningsprosesser.  Medvirkning og involvering av et mangfold av barn og unge står sentralt i utformingen av ny langtidsstrategi.  En viktig del av arbeidet du leder er å skape en prosess hvor barn og unges stemmer og behov er førende for de strategiske valg som skal tas.  

Prosjektleder vil være del av Generalsekretærens stab og organisasjonens ledergruppe, og har et overordnet ansvar for prosessplanlegging, medvirknings- og involveringsarbeid i utviklingen av ny langtidsstrategi. 

Av egenskaper ser vi for oss at du er innovativ og utviklingsfokusert,  og møter barn og unge der de er. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, samarbeider og spiller dine kollegaer, frivillige medarbeidere og unge gode. 

Vi er på utkikk etter noen som klarer å tilpasse seg ulike kulturer raskt og finne styrken i ulike fellesskap. Du evner å tenke og utfordre på et overordnet nivå, og samtidig være den som trekker det ned i det konkrete og sikrer struktur og gjennomføring.  


Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med utvikling av ny langtidsstrategi frem mot Landsmøtet våren 2025. 
 • Omsette visjoner og drømmer til tydelige strategiske prioriteringer
 • Arbeide tett med frivillige i utvikling av prosess og verktøy 
 • Hovedansvar for involvering og medvirkningsprosesser i organisasjonen og med eksterne interessenter. Gjennomføre omdømmevurdering og hente inn innspill fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.
 • Utvikle langtidsstrategi i tydelig sammenheng med YMCA og YWCA sine mål og strategier
 • Bygge styrke i organisasjonen gjennom å tilgjengeliggjøre konkrete medvirkningsverktøy for ulike deler av organisasjonen. 
 • Synliggjøre og dra nytte av mangfoldet i organisasjonens arbeid og målgrupper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Kompetanse på innovative og ideskapende prosesser,  og omgjøring til mål og strategi.
 • Gode samarbeidsevner og analytiske ferdigheter.
 • Erfaring med medvirknings- og involveringsprosesser, og konkrete verktøy og metoder. 
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter og erfaring med ledelse av kurs/workshop
 • Erfaring med å arbeide med en mangfoldig målgruppe og tilnærme seg ulike perspektiver.
 • Kjennskap til barns oppvekstvilkår i Norge og våre strategiske fagområder


Vi tilbyr

 • Muligheten til å lede en unik medvirkningsprosess som skal ta utgangspunkt i barn og unges virkelighet i Norge.
 • Et sterkt fagmiljø med engasjerte kolleger
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige

KFUK-KFUM Norge ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

Kontorplass er i utgangspunktet ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4.

Noe reisevirksomhet, kvelds og helgearbeid må påregnes. 

Har du spørsmål ta kontakt med Avdelingssjef for Program og organisasjonsutvikling i KFUK-KFUM , Marianne Hermann Brekken, 416 20 552 eller marianne.brekken@kfuk-kfum.no

Send søknad og CV til: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist: 30.11.2023
til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer