ikon

STYRER OG PEDAGOGISK LEDER FOR KFUK-KFUM ØYGARDEN I AVDELING ÅPEN BARNEHAGE

Publisert: 3. juli 2022
Sist oppdatert: 11. juli 2022

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barn- og ungdomsorganisasjon med rundt 15 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

KFUK-KFUM Øygarden er en forening i Norges KFUK-KFUM og driver et utstrakt arbeid blant barn og unge.  For familier har vi tilbud med Åpen Barnehage, Kom Sammen, HomeStart og KLUZZ. For ungdom har vi tilbud med Ten Sing og ACTION. 

Vår nåværende styrer har permisjon for 1 år med mulighet for ett år forlengelse og vi ser derfor etter en vikar i styrer og pedagogstillingen for 1 år (med mulig forlengelse) i en 60% stilling.

Åpen barnehage er en godkjent barnehage som følger lov, forskrifter og rammeplan for barnehager. Barnehagen gir et pedagogisk tilbud til de som er hjemme på dagtid med omsorgen for barn under skolealder. Det er en barnehageform der barna ikke tildeles fast plass, men der barn og voksne treffes på dagtid, blir kjent, og sammen får delta på ulike aktiviteter i et trygt og positivt miljø. 

Omsorgspersonen er tilstede i barnehagen sammen med barna, og brukerne velger selv til hvilke tider og hvilke dager de ønsker å bruke barnehagen. Målsettingen med tilbudet er å bidra til å skape et sosialt fellesskap i nærmiljøet.

Vi søker etter en styrer og pedagogisk leder i en 60% vikarstilling for 1 år. Det vil potensielt være mulig å utvide vikarstilling.

KFUK KFUM Øygarden har tre Åpne Barnehager som holder til ved Straume, Landro og Fjell. Styrer for de tre avdelingen har primært sin arbeidsplass ved avdeling Straume.  Hver avdeling har åpent 3 dager i uka fra kl. 09.15 – 14.45. Ved avdeling Straume har vi åpent onsdag til fredag. Ved avdeling Fjell har vi åpent mandag til onsdag og ved avdeling Landro har vi åpent mandag, onsdag og torsdag. 

Åpen Barnehage er et gratis barnehagetilbud for barn fra 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen Barnehage er også en møteplass der de voksne kan bli kjent med hverandre og bygge sosiale nettverk.

Velkommen til en spennende og morsom jobb som styrer og pedagog i avdeling Åpen Barnehage.

Vi søker en førskolelærer eller pedagog med annen relevant høyskoleutdanning som er omsorgsfull, fremoverlent og en person som tar kontakt og kommuniserer godt med små og store i de åpne barnehagene våre.

Du må gjerne ha arbeidserfaring fra forskjellige deler av arbeidslivet. Mye god erfaring fra liv og virke kan være en styrke i dette arbeidet i møte med mange forskjellige mennesker fra alle verdens hjørner.

Styrer og pedagogisk leder har ansvar for barnehagens daglige drift. Dette innebærer at styrer i barnehagens åpningstid ved avdeling Straume er aktivt tilstede sammen med barn og voksne.

Søkeren må kunne jobbe i henhold til Norges KFUK-KFUM sine retningslinjer og arbeide i samsvar med barnehagens formål og vedtekter. Ansettelse skjer gjennom KFUK-KFUM Norge.  Barnehagen drives i henhold til retningslinjer fastsatt i barnehageloven.

Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende helse- og politiattest. Som Styrer og pedagog i Åpen Barnehage får du et kollegafellesskap hvor fire av avdelingene arbeider familierettet. Vi skaper samlingsdager hvor vi i KFUK KFUM Øygarden arbeida fram felles aktivitet, prosjekt og arrangementer. 


For mer informasjon kontakt dagleg leiar i KFUK-KFUM Øygarden på sirianne.hellerud@kfuk-kfum.no

Søknad med CV sendes innen 20. Juli 2022 til personal@kfuk-kfum.no

til toppen
Ikon