ikon

Ungdomscrew Forandringshuset Drammen

Publisert: 23. august 2022
Sist oppdatert: 25. august 2022

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og aktivitet for barn

og ungdom? Vi søker nå etter 3 ungdomscrew som kan arbeide på

dagtid!


Som UngdomsCrew får du mulighet til å være med å lage aktivitet for barn og ungdom . Det å være i ungdomscrewet er en sosial og gøy ting, samtidig som man får mulighet til å tilegne seg ledererfaring. Som en del av ungdomscrewet i høst vil du jobbe i team med frivillige og ansatte for å skape et best mulig aktivitetstilbud for barn og unge på Forandringshuset. Aktivitetene er for barn i 4.-7. klasse, ungdom fra 8.-10. klasse og elever på videregående.


Arbeidstid

Stillingene har oppstart i september og arbeidsperioden varer ut desember 2022. UngdomsCrew gir 100 timer lønnet arbeid i løpet av fire måneder. Timene planlegges sammen med din nærmeste leder. Det er viktig at du er tilgjengelig på dagtid, men det må også påregnes arbeid noen ettermiddager/kvelder, helger og ferier. Du må være tilgjengelig for å jobbe minst ett av disse tidspunktene (skriv i søknaden hvilke tidspunkter som passer deg):

 • Mandager 14.00 - 19.30
 • Onsdager 11.00 - 16.00
 • Torsdager 11.00 - 16.30


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter for barn og/eller ungdom
 • Rekruttere deltakere og informasjonsarbeid
 • Markedsføring og sosiale medier
 • Miljøarbeid med barn og/eller ungdom
 • Personlig egenskaper
 • Til å stole på
 • Utadvendt og liker å bli kjent med nye mennesker
 • Samarbeidsvillig
 • Bidra til et hyggelig miljø på aktivitetene for barn/ungdom og andre ansatte
 • Motivert til å jobbe med og for unge mennesker


Søker må:

 • Være mellom 16 og 25 år
 • Være bosatt i Drammen eller nærområdet
 • Være sosial og like å bli kjent med nye mennesker
 • Være motivert til å jobbe på Forandringshuset og jobbe for at tilbudet blir enda bedre


Vi tilbyr:

 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Ledertrening
 • Relevant opplæring og tett oppfølging
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ.

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier, les mer om dette på våre nettsider. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Politiattest må fremlegges, dette hjelper vi deg med dersom du får jobben. Spør Benedicte Sundli om du har spørsmål om dette.


Hvordan søker du?

 • Søknad og CV sendes inn til ungdomscrew.drammen@kfuk-kfum.no
 • Søknad MÅ være merket med fullt navn, adresse og telefonnummer
 • Formelle krav til søknad: Må sendes som PDF fil og være på ca. 1 side.
 • Bruk gjerne søknad og CV-mal lastet opp under

Søknadsfrist er 28.august 2022

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende. Det er viktig at du som søker er tilgjengelig disse datoene:

 • Dato for intervju: onsdag 31. august eller torsdag 1. september
 • Dato for oppstart og opplæring: 5. september


Når du skriver søknaden er det fint om du svarer på noen av disse spørsmålene:

 • Beskriv deg selv med noen setninger
 • Hva er din motivasjon for å jobbe på Forandringshuset?
 • Hvilke tider du har mulighet til å jobbe
 • Hvilke erfaringer, fra jobb, skole, fritid og hverdag tar du med deg inn i denne jobben?


Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Programkoordinator på Forandringshuset Drammen, Benedicte Sundli, tlf. 90525642 eller mail benedicte.sundli@kfuk-kfum.no for spørsmål.

For mer informasjon om Forandringshuset, se www.forandringshuset.no

til toppen
Ikon