ikon

Vil du være med å gjøre en forskjell for barn og unge i Østfold?

Publisert: 14. oktober 2022
Sist oppdatert: 24. oktober 2022

Prosjektstilling barn- og unge KFUK-KFUM Østfold

KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker.

 • 30-50% stilling med mulighet for fast stilling og større brøk.
 • Prosjektstillingens varighet er 2 år.

Vi søker en som har lyst og engasjement til å drive og utvikle arbeidet i Østfold, med hovedfokus i Fredrikstad. Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med KFUK-KFUM Norges formål, kristne profil og verdier. Politiattest blir etterspurt.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Igangsette og utvikle aktivitetstilbud for barn og unge med hovedfokus i Fredrikstad.
 • Etablere og utvikle samarbeid med bispedømmet, menigheter og andre samarbeidspartnere.
 • Arbeide målrettet mot å skape vekst i aktiviteter og medlemskap i KFUK-KFUM Østfold.
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer. Blant annet leirer, kurs og ledertrening.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra å jobbe med barn og unge.
 • Har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig.
 • Evne til å skape engasjement og drive et arbeid fremover.
 • Er innovativ og kreativ.
 • Interessert i å bygge nye relasjoner

Vi kan tilby:

 • En spennende og variert jobb i en krets med stort potensial.
 • Stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag, og mulighet for å sette retning på arbeidet ut fra egne interesse- og kompetanseområder.
 • Kontor til disposisjon i Fredrikstad.
 • En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeid på ettermiddag/kveld/helg må påregnes, og gir gode muligheter for avspasering.
 • Støtte i et engasjert kretsstyre.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM Norge sitt regulativ med gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Østfold KFUK-KFUM er en tradisjonsrik krets i KFUK-KFUM Norge. Kretsen har et aktivt leirsted på Tjellholmen, og driver en rekke aktiviteter for barn og ungdom.  Det er imidlertid et behov for å ta nye grep for å øke aktiviteten og antallet medlemmer. Dette er stillingen for deg som liker å jobbe med unge mennesker, skape aktivitet og tenke innovativt om hvordan KFUK-KFUM i Østfold best mulig kan svare på barn og unges behov. Gjennom samarbeid med menigheter og andre, ønsker vi å bidra til møteplasser der  barn og unge reflekterer rundt egen tro og identitet og opplever å være del av et større fellesskap.

KFUK KFUM Norge har 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en verdens største  kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.


For ytterligere informasjon kontaktes Ottar Leines (styreleder) tlf: 95 18 36 90  

Søknad med CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist:  14. november.

til toppen
Ikon