ikon

Virksomhetsleder for Forandringshuset Haugalandet

Publisert: 23. september 2022
Sist oppdatert: 23. september 2022

Brenner du for å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker?


KFUK-KFUM NORGE SØKER:  VIRKSOMHETSLEDER FOR Forandringshuset Haugalandet  (100% fast stilling)

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Har du hørt om Forandringshuset? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid, inkludering og ungdomskultur. Vi har som ambisjon å være en ledende aktør på barne- og ungdomsfeltet i Norge. Nå søker vi deg som vil lede Forandringshusets virksomhet på Haugalandet.

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!” 

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå aktivitet på 12 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig ca 20.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid” som er i kontinuerlig utvikling. 

Nå leter vi etter deg som vil være med på laget som leder av KFUK-KFUMs drift og videreutvikling av eksisterende aktivitet og etablering av ny aktivitet med mål om å danne et helhetlig og bærekraftig tilbud for barn og unge. Du vil lede et team av engasjerte medarbeidere og ha det overordnede ansvaret for drift og videre utvikling og vekst av virksomheten på Haugalandet. Teamet består i dag av 3 medarbeidere som jobber med prosjekter, aktivitet og utvikling i Forandringshuset Kopervik og Haugesund og årlig ca. 20 ungdom i deltidsstillinger. 


FOR  STILLINGEN: 

Du vil ha overordnet ansvar for drift, videreutvikling og vekst av Forandringshusets virksomhet på Haugalandet, og være en viktig del av ledergruppen i Forandringshuset Norge. 

Av egenskaper ser vi for oss at du er  innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, evner å samarbeide og spille dine medarbeidere gode. Du ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransjer og sektorer, og evner å bygge broer og koblinger mellom disse.

Du er trygg i lederrollen og evner å jobbe strukturert og effektivt med driftsoppgaver samtidig som du er fleksibel og visjonær i utviklingsarbeidet. Du vil lede et mangfoldig team av dyktige og engasjerte medarbeidere. Du ledes av og rapporterer til virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Norge.

Daglig arbeidsplass er på Forandringshuset Haugesund.


Arbeidsoppgaver du kan forvente å jobbe med

 • Hovedansvar for drift, utvikling og etablering av virksomheten på Haugalandet.
 • Initiere, utvikle og igangsette prosjekter og tiltak i tråd med virksomhetens målsettinger. 
 • Motivere og engasjere målgruppen, frivillige og ansatte.
 • Legge til rette for systematisk samarbeid med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet på Haugalandet. Oppfølging av eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.
 • Inntektsbringende arbeid, søknadsskriving og rapportering.
 • Budsjett og resultatansvar.
 • Personalansvar og ledelse av ansatte i Forandringshuset på Haugalandet.
 • Oppfølging og implementering av rutiner og systemer som sikrer kvalitet.


Av kvalifikasjoner ønsker vi deg som har: 

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Gode kommunikasjonsevner og trives med å bygge gode team, nettverk og relasjoner.
 • Erfaring med ledelse og/eller personalansvar
 • Erfaring med administrative ledelsesoppgaver.
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling. Kompetanse på innovative og ideskapende prosesser i tråd med fastsatte mål og strategiplaner. 
 • Relevant erfaring av prosjektledelse og igangsetting.
 • Erfaring innen arbeid med barn og unge og kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag.
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 


Vi tilbyr deg: 

 • Meningsfulle, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. 
 • Spennende utviklingsmuligheter. 
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.


Om arbeidsgiver:

KFUK-KFUM jobber målrettet for å øke mangfoldet i alle deler av organisasjonen. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM Norge og Forandringshusets formål, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges. 

Oppstart etter avtale.

Ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Norge, Ingrid Elise Sigmundstad på sms 928 67 305 (send melding så ringes du opp igjen)

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no merk søknaden med stillingstittel

Søknadsfrist: 09.10.2022

For mer informasjon om Forandringshuset se våre hjemmesider her

Film om Forandringshuset Haugesund: https://www.youtube.com/watch?v=HHqq2rK0b-g

til toppen
Ikon