ikon

KFUK-KFUM NORGE SØKER:

Publisert: 11. juli 2022
Sist oppdatert: 11. juli 2022

VIRKSOMHETSLEDER FOR Forandringshuset Stavanger (100% fast stilling)


Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker?

Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid, inkludering og ungdomskultur. Vi har som ambisjon å være en ledende aktør på barne- og ungdomsfeltet i Norge. Nå søker vi deg som vil lede arbeidet med å etablere et kraftsenter for barn og unge på Ynglingen i Stavanger.

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå aktivitet på 12 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig ca 20.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid” som er i kontinuerlig utvikling. 

Nå søker vi deg som vil være med på laget som leder av KFUK-KFUMs videreutvikling av eksisterende aktivitet og etablering av ny aktivitet med mål om å danne et helhetlig kraftsenter for barn og unge. Du vil lede et team av engasjerte medarbeidere og ha det overordnede ansvaret for drift og videre utvikling og vekst av virksomheten KFUK-KFUM i Stavanger. Det er p.t. 3 ansatte som jobber med prosjekter, aktivitet og utvikling i Forandringshuset og KFUK-KFUM Ynglingen i Stavanger og årlig ca. 10-20 ungdom i deltidsstillinger. 

KFUK-KFUM Ynglingen i Stavanger har siden 1868  jobbet for barn og unge i Stavanger, og har de siste årene bidratt til etableringen av Forandringshuset i Stavanger. Nå slår Ynglingen og Forandringshuset kreftene sammen, samlokaliserer sine tilbud og inviterer inn flere samarbeidspartnere for å etablere et kraftsenter for barn og unge som svarer opp vår visjon. “Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!” 


FOR  STILLINGEN: 

Du vil ha overordnet ansvar for ansvar for drift, videre utvikling og vekst av Forandringshusets virksomhet i Stavanger, og være en viktig del av ledergruppen i Forandringshuset Norge. 

Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, evner å samarbeide og spille dine medarbeidere gode. 

Du er trygg i lederrollen og evner å jobbe strukturert og effektivt med driftsoppgaver samtidig som du er fleksibel og visjonær i utviklingsarbeidet. Du vil lede et mangfoldig team av dyktige og engasjerte medarbeidere. Du ledes av og rapporterer til virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Norge.

Daglig arbeidsplass er i KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen, Ytre Eiganesveien 21. 


ARBEIDSOPPGAVER:

 • Motivere og engasjere målgruppen, frivillige og ansatte.
 • Initiere, utvikle og igangsette prosjekter og tiltak i tråd med virksomhetens målsettinger. 
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet i Stavanger. Oppfølging av eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.
 • Hovedansvar for å utvikling og etablering av kraftsenter for barn og unge.  
 • Budsjett og resultatansvar for prosjektet.
 • Personalledelse av ansatte i Forandringshuset Stavanger.
 • Oppfølging og implementering av rutiner og systemer som sikrer kvalitet.


DU HAR:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Gode kommunikasjonsevner og trives med å bygge gode team, nettverk og relasjoner.
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling.
 • Eventuelt erfaring med innovativt og ideskapende arbeid i tråd med fastsatte mål og strategiplaner.
 • Relevant erfaring i prosjektledelse og igangsetting, og evner å få med folk. 
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og unge og kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag.
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransjer og sektorer, og greier å bygge broer og koblinger mellom disse.
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 


VI TILBYR:

 • Meningsfulle, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.  
 • Spennende utviklingsmuligheter. 
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.


KFUK-KFUM jobber målrettet for å øke mangfoldet i alle deler av organisasjonen. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM Norge og Forandringshusets formål, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges. Oppstart etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund, Hiwot Hailu, tlf 47794912
 • Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo og Bærum, Ingrid Elise Sigmundstad, tlf 928 67 305  (ikke tilgjengelig på telefon mellom 23. juli og 4. august).
 • Styreleder Magne Nesvik, tlf 90752620 

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist er 7. august 2022


til toppen
Ikon