ikon

Strategien "Vision 2030" ble vedtatt i Århus

Sist oppdatert: 8. juli 2022

Mathilde Thue på talerstolen i Århus. Foto.- utrolig viktig at vi har fått dette til


Mathilde Thue (34) ledet strategiprosess i verdens største ungdomsorganisasjon YMCA. Når vi møter Mathilde er hun både glad og lettet over mottakelsen Vision 2030 har fått av verdensrådsmøtet.


Tekst og foto: Marianne H. Brekken


Som medlem av eksekutivkomiteen gjennom de siste 6 årene har Thue vært en pådriver for at unge stemmer skal høres og sees likeverdige der beslutninger fattes. YMCA bevegelsen verden over har nå en felles strategi i “Vision 2030”, som hun tror vil gjøre at enda flere unge får muligheten til å forme og påvirke verden vi lever i.

Eksekutivkomiteen er det høyeste beslutningsorganet i YMCA mellom verdensrådsmøtene hvert fjerde år. Som del av dette vervet har Mathilde ledet visjonskomiteens arbeid. Mathilde presenterte strategien til YMCA World Council i Århus som samler 2200 deltakere fra verden over:

"Ved å vedta denne strategien vil vi som et samlet YMCA arbeide mot vårt felles formål - å myndiggjøre unge mennesker og lokalsamfunn i å bygge en rettferdig, bærekraftig og inkluderende verden hvor alle kan leve som hele mennesker med ånd, sjel og kropp."

Mathilde er vokst opp med sommerleirer på Risøya som barn. I studietiden begynte hun å engasjere seg i klima og miljø og kom inn i KFUK-KFUM Global. Der fikk hun delta på FN konferansen Earth Summit i 2012, det ble starten på et mangeårig internasjonalt engasjement i YMCA.

- På et side-event opplevde jeg at YMCA hadde en tydelig stemme globalt og med store muligheter for å påvirke. Sammen med andre unge erfarte vi at beslutningstakerne snakket om oss heller enn med oss - vi gikk da sammen som 30 unge fra YMCA verden over og synliggjorde både vår tilstedeværelse og engasjement - på slutten av konferansen reiste vi oss opp og sang “Waiting for the world to change”. Det er kanskje litt klisje, men for meg er det et viktig minne om viktigheten av å si ifra og påvirke. Det var også etter denne FN-konferansen at unge i YMCA intensiverte arbeidet med klima. 

Hva betyr det for deg at KFUK-KFUM er del av verdens største ungdomsorganisasjon YMCA og verdens største jente- og kvinneorganisasjon YWCA 

- Personlig ble jeg overrasket. jeg tror vi i Norge snakker litt for lite om hva YMCA og YWCA gjør verden over. For eksempel er YWCA av de viktigste og flinkeste på politisk påvirkning i FN. For meg er solidaritetsaspektet viktig, for gjennom å jobbe sammen kan vi lære mer av hverandre og slik få til enda mer!

Hva er du mest stolt over med å være del av YMCA? 

- Vi som verdens største ungdomsorganisasjon gir rom for at unge kan være med å påvirke den verden vi vil leve i! Det er fortsatt en lang vei å gå for at unge ansees som likeverdige bidragsytere der beslutninger fattes, men gjennom YMCA har vi store muligheter for å løfte viktigheten av unge som løsninger her og nå.

Mathilde på storskjerm, scene og publikum. Foto.


Hvordan tror du strategien blir mottatt?

- Strategien er utviklet sammen med og for de nasjonale og regionale bevegelsene. Dette gir mange et eierskap og opplevelse av at den er relevant. Pilarene inkluderende lokalsamfunn, meningsfylt arbeid, en bærekraftig verden og en rettferdig verden gir en god ramme å forstå YMCA sitt helhetlige arbeid verden over. 

Hvordan har det vært å lede arbeidet? 

- Veldig komplekst. Vi er 58 millione medlemmer i 120 land og i 12.000 lokalsamfunn. Det virket som en umulig oppgave å lage en strategi som skal romme så mange. Det var også viktig for oss at dette ikke skulle være en toppstyrt prosess, men at vi skulle skape en inkluderende og grasrotdrevet prosess - derfor har det vært flere høringsrunder og innspillsmøter innenfor de ulike temaene. Utgangspunktene var veldig ulike. Noen ønsket ikke å være så politisk, noen tenkte det ville bli kostbart - kanskje så en først utfordringene heller enn mulighetene. Derfor er det så utrolig viktig at vi har fått dette til! 

Hva tar du med deg fra arbeidet? 

- Viktigheten av dialog og samtaler! Det å gå noen runder for så å gjøre justeringer av det en kanskje først så for seg, for så å møtes på midten og slik gjøre det bedre er for meg en viktig lærdom. Prosessen har tatt tre år, men nå står vi rustet til å arbeide etter samme visjon! 

Har du en utfordring til hva KFUK-KFUM bør løfte frem i YMCA fremover? 

- Å løfte frem verdien av ungt ansvar - voksent nærvær! Som norsk bevegelse har vi mye å bidra med særlig i å synliggjøre hvordan reelt ungt ansvar kan se ut og at voksen tilstedeværelse skal bygge opp om og løfte unge til å selv utvikle og ta plassen. Dette trengs det mer fokus på i YMCA!

til toppen
Ikon