ikon

Strømpriser januar 2022

Sist oppdatert: 18. januar 2022

De høye strømprisene rammer frivilligheten!


Strømregningene skremmer de fleste av oss om dagen. Enhetene våre som eier og drifter hus eller hytter sliter med ekstreme utgifter som vi frykter vil gå utover tilbudet til barn og unge. 

Ingrid Heimstad Tønnesen frykter konsekvensene for det frivillige arbeidet med dagens høye strømpriser. 

Daglig leder i KFUK-KFUM Voss, Ingrid Tønnessen, sier til Vårt Land at hun frykter konsekvensene det vil få for aktiviteten i årene som kommer og at pandemien har medført et behov for ekstra innsats overfor barn og unge, ikke mindre. KFUK-KFUM Voss driver mye godt arbeid som åpen barnehage, Ten Sing, og flere andre aktiviteter, og det er huset Vonheim som er base for dette. I høst har strømregningene økt voldsomt, for eksempel økte den fra kr 19.000,- i november 2020 til 33.000,- i november 2021. 

Frivillighet Norge vil nå, på vegne av KFUK-KFUM Norge og flere andre organisasjoner, be regjeringen om en kompensasjonsordning for frivilligheten på lik linje som den privatpersoner har fått. Vi håper virkelig at regjeringa tar dette på alvor slik at vi kan gi barn og unge den aktiviteten de fortjener, og ikke minst har behov for etter en lang pandemi.  

til toppen
Ikon