ikon

YMCA world council i Århus

Sist oppdatert: 11. juli 2022


YMCA World Council samlet 2200 deltakere 

Tre jenter smiler til kamera. Foto.Birgitha Syse Gunadasan, Anna Riksaasen og Maria Timmann Mjaaland på plass i Århus for YMCA World Council 2022.

KFUK-KFUM bevegelsen i Norge deltok på YMCA World Council i Aarhus. 2200 deltakere fra verden over var samlet for fellesskap og feiring, og for å dele utfordringer i lys av vår tid og drøfte veien videre i verdens største ungdomsorganisasjon. 


Tekst: Marianne H. Brekken


På programmet sto vedtak av ny strategi for hele verdensbevegelsen, valg av styre, panelsamtaler om fred, myndiggjøring av unge, inkluderende fellesskap og klimarettferdighet. I tillegg var det satt av mye tid til fellesskapsbyggende aktiviteter og co-labs hvor en sammen utviklet løsninger på de utfordringer unge møter verden over. 

Forbundsstyremedlem Anna Riksaasen (22) deltok på sitt første verdensrådsmøte og når hun fikk spørsmål om hvordan det var svarer hun; 

- Her diskuterer vi mange ulike løsninger på sosiale problemer og blir inspirert av hverandre på tvers av landegrenser! Jeg har fått en god mulighet til å lage et nettverk som inspirer meg og gjør meg motivert til å fortsette kampen for rettferdighet for alle. Jeg tar med meg inspirasjonen og motivasjonen herfra hjem til Norge og fortsette å være en kraft for unge stemmer og for rettferdighet. I tillegg har det gitt meg håp om at en dag får unge mennesker en større stemme og påvirkningskraft i bestemmelser om oss selv og vår framtid!

Gruppe med mennesker. Gruppefoto.historisk

Verdensrådsmøtet har temaet “IGNITE” for å tenne gnisten for fellesinnsatsen som trengs  for å nå “Vision 2030”. I sin tale til møtet sa tidligere generalsekretær i FN Ban Ki Moon “YMCA Vision 2030 is exactly what the world need!”

Generalsekretær i KFUK-KFUM Øivind Mehl Landmark mener det ikke kan undervurderes hvor viktig det er at verdens største ungdomsorganisasjon har satt seg en tydelig visjon frem mot 2030. 

- Dette er historisk! For første gang samles alle verdens nasjonale YMCA-bevegelsene seg om èn felles plan for å løse unge menneskers globale utfordringer. De største utfordringene barn og unge opplever i Norge er ikke unike for oss, men er globale spørsmål. Bærekraft og klimakamp, inkluderende fellesskap for alle, arbeid for unges rettigheter og tilgang til utdanning og jobb er temaer vi løser best gjennom samarbeid og erfaringsdeling i våre globale fellesskaper i YMCA og YWCA. 

Resolusjon

Sammen med YMCA bevegelsene i  Sverige, Danmark, Sri-Lanka, Sør-Afrika og Palestina fremmet  KFUK-KFUM Norge en resolusjon om Rettferdig fred og viktigheten av internasjonal lov. Resolusjonen vektlegger unge menneskers virkeligheter i områder med militær okkupasjon. Vår nye strategi Vision 2030 forplikter oss til å jobbe for en mer rettferdig verden, og denne resolusjonen er et steg i riktig retning. En arbeidsgruppe vil bli opprettet i etterkant av verdensrådsmøtet, hvor de ulike nasjonale bevegelsene kan bidra.

Delegat Maria Timmann Mjaaland (21) tok initiativ til å blåse nytt liv i ressursgruppen som arbeider med klima og miljø:

- Vi trenger et sterkt internasjonalt engasjement og samarbeid for å ta vår tids største utfordring på alvor! Unge er de som skal leve lengst med denne krisen, vi må derfor også få muligheten til å ta ansvar for hvilken verden og muligheter vi skal kunne ha i fremtiden. Dette gjelder spesielt for unge i det globale sør hvor en alt nå opplever store konsekvenser av klimaendringene. YMCA har både mulighet og plikt til å påvirke og skape endringer! 

Tre perosner bak papplakat. Foto


Hvordan kan verdensrådsmøtet være relevant for KFUK-KFUM sitt arbeid med barn og unge i Norge? 

- YMCAs “Vision 2030” sammen med YWCAs “Goal 2035” inspirerer oss og gir rammer for strategiarbeidet vi skal i gang med i KFUK-KFUM de neste årene. Sammen kan vi få til utrolige ting, som del av verdens største ungdomsorganisasjon og jente- og kvinneorganisasjon. 

Les mer om YMCA Vision 2030 her
Les mer om  YWCA Goal 2035 her

til toppen
Ikon