ikon

LiV

Sist oppdatert: 8. november 2021

ledere i vekst - liv

Er du klar for nye utfordringer? Har du lyst til å dra på turer og bli kjent med nye folk? Vil du prøve deg som leder?  Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Bli med på Ledere i vekst Basic! Et ettårig lederutviklingsprogram for deg mellom 16 og 19 år som er, eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid.


Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet  Vær deg selv. Stå opp for andre. 

Kursinnhold og organisering

Ledere i vekst Basic er utviklet av KFUK-KFUM og inneholder blant annet disse elementene: 

  • Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap 
  • Innføring i sentrale ledertemaer
  • Lederpraksis med spennende utfordringer i team og på egenhånd 
  • Personlig veiledning underveis (3 mentorsamtaler)
  • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere
  • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

Totalt vil Ledere i vekst Basic for en deltaker bestå av ca. 100 timer bestående av praksis, undervisning, turer, veiledningssamtaler og egenarbeid.

En leders viktigste redskap er seg selv. På Ledere i Vekst får du tid og støtte til å sette fokus på deg selv og egen identitet. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Du får lære om makt, påvirkning og ansvar.  Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Hvordan kan du lytte og se andre? Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvordan kan din stemme bli hørt? Hvem vil du stå opp for? Alt dette får du tid til å utforske på kurshelgene.

Praksis er en sentral del av Ledere i vekst Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen under veiledning av dine kjente ledere. Mentorsamtalene er også med en voksen i ditt lokale arbeid.

Vil du delta på Ledere i vekst? Både menigheter, foreninger, ledere og kommende kursdeltakere er velkommen til å ta kontakt med oss!


til toppen
Ikon